ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 เเอสตร้าเซนเนก้า "ไทยร่วมใจ" เช็คคิวนัดรอบใหม่ที่นี่

07 ต.ค. 2564 | 03:30 น.

ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ด้วยวัคซีนเเอสตร้าเซนเนก้าสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่าน "ไทยร่วมใจ" www.ไทยร่วมใจ.com เช็คคิวนัดรอบใหม่ที่นี่

www.ไทยร่วมใจ.com ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok โครงการของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ได้แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ผู้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 AZ รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2  โดยในวันนี้เริ่มเป็นวันแรกสำหรับการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2

ทั้งนี้ทางเพจไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ได้เเจ้งว่าให้ยึดตามกำหนดการที่ประกาศใหม่

ศูนย์จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนวันที่ 7-15 ตุลาคม 64 หลังจากวันที่ 15 ต.ค. จะปิดศูนย์ชั่วคราว

เนื่องจากไม่มีคิวฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ได้รับ เข็ม 1 เดือนสิงหาคม 64 ให้รอประกาศเข็ม 2 จากทางหน้าเพจไทยร่วมใจอีกครั้ง 

ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ผ่านระบบลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" เช็คคิวนัดฉีดรอบใหม่ที่นี่  

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 19 - 20 - 21 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 7 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 8 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 24 - 25 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 9 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 26 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 10 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 27 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 11 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 28 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 12 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 29 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 13 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 30 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 14 ต.ค.64

ฉีดเข็ม 1 วันที่ 31 ก.ค. 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 15 ต.ค.64

ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 เเอสตร้าเซนเนก้า \"ไทยร่วมใจ\" เช็คคิวนัดรอบใหม่ที่นี่ ที่มา : ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอปเป๋าตัง