แจ้ง ม.33 ฉีดวัคซีนโควิดฟรีที่โคราชวันนี้ เช็คเลย

22 ตุลาคม 2564

ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกฟรีที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เริ่ม 8 โมงเช้าวันนี้

กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33  (ม.33) มาต่อเนื่องซึ่งตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ คือ เข็ม1 ซิโนแวค (Sinovac) และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนไม่น้อยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซึ่งในวันนี้ 22 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาล ป.แพทย์ นครราชสีมา แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านเฟซบุ๊ค ใจความว่า

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเชิญชวน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 ได้ฟรี ดังนี้

วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน

  • วันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ ที่ให้บริการฉีดวัคซีน บริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
  • วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ ที่ให้บริการฉีดวัคซีน บริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา โทร.0-4420-5353-5 

แจ้ง ม.33 ฉีดวัคซีนโควิดฟรีที่โคราชวันนี้ เช็คเลย

ทั้งนี้ สำหรับการนัดหมายการฉีดวัคซีนนั้น ทางสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งนัดหมายให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่านระบบ SMS เข้าโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องจองคิวแต่อย่างใด เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมจัดระบบการฉีดตามที่นายจ้างแจ้งข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ e-service ของสำนักงานประกันสังคม

กรณีผู้ประกันตนไม่ได้รับ SMS นัดหมาย สามารถตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็ม 2 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news อีกช่องทางหนึ่ง 

หากไม่พบข้อมูล ไม่ได้รับ SMS ให้ผู้ประกันตน ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ หรือฝ่ายบุคคล (human resource : HR) ของบริษัทลูกจ้าง

ข้อจำกัดของผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีน

  • ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังติดโควิด-19
  • ไม่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน เพราะหากมาฉีดจะส่งผลให้เกิดคลัสเตอร์ที่จุดฉีดได้

การเตรียมตัวก่อนมาฉีดวัคซีน

  • ให้ดื่มน้ำและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • งดการออกกำลังกายหนัก
  • สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน