เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

21 ต.ค. 2564 เวลา 13:14 น. 554

เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศเปิดให้ประชาชน วอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี วันสุดท้าย 22 ต.ค.นี้ ตรวจสอบเงื่อนไขด่วน!

หลังจากเทศบาลนครปากเกร็ด ได้เปิดให้ประชาชนวอล์ค อิน walk-in ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ฟรี ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน  ล่าสุดได้ประกาศว่าจะให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยจะปิดรับคิวสุดท้ายตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถตรอบสอบเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้


 

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มและเงื่อนไขต่างๆมีดังนี้
1. ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 


2. ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)


3. ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)


4. ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

 

อนึ่ง เขตเทศบาลนครปากเกร็ด มี 5 ตำบล คือ ต.ปากเกร็ด, ต.บางพูด, ต.บ้านใหม่, ต.คลองเกลือ, ต.บางตลาดอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


 

 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

กรณีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด


1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)


2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

 
กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด


1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)


2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์


3. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2

 

กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในเขต)


1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)


2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์


3. หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3


กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด


1. หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)


2. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์


3. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4


 

เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี วันสุดท้าย 22 ต.ค.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง