โอนเงินผิดบัญชี ต้องทำอย่างไร เเนะ 4 ขั้นตอนเเก้ไขง่ายๆ ได้เงินคืน

19 ต.ค. 2564 เวลา 4:34 น. 3.8k

กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ เเค่ทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด

ปัจุบันการโอนเงินสามารถทำได้โดยง่ายนิดเดียวเเค่ผ่านแอพฯ ธนาคาร เเต่ก็อาจเกิดการโอนเงินผิดบัญชีได้เช่นกัน 

ในกรณีที่มีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วได้มีการติดต่อให้ผู้ที่รับโอนคืนเงินแล้ว แต่ทางเจ้าของบัญชีผู้รับโอนกลับเพิกเฉยและนำเงินที่ได้มาไปใช้เองโดยไม่ส่งคืนเจ้าของ 

ถือว่ามีความผิดความผิดฐานยักยอกทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ...” ความผิดฐานนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกประการหนึ่ง ธนาคารจะไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนปลายทางก่อน

หากบุคคลใดได้ทำการโอนเงินผิดบัญชีต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. เก็บหลักฐาน เช่น ใบบันทึกรายการ ภาพบันทึกหน้าจอ เป็นต้น

2. รีบดำเนินการติดต่อธนาคารต้นทางที่ทำการโอนไป เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการขอคืนเงิน และให้ธนาคารติดต่อไปยังผู้รับโอนให้ทำการคืนเงินกลับมา หรืออนุญาตให้ธนาคารดึงเงินในบัญชีกลับไป ซึ่งธนาคารไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนปลายทางก่อน

3. หากผู้รับโอนยินดีคืนเงิน ธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่เรา

4. หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุกตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

แท็กที่เกี่ยวข้อง