โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย พบมาจากภาคใต้ 21 อายุ 60 ปีขึ้นไป 44 ราย

18 ต.ค. 2564 เวลา 6:23 น. 129

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,111 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย จากมาภาคใค้ 21 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 94% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 44 ราย  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 15 ราย พบมาจากจังหวัดในภาคใต้ 21 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,111 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,718 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 328 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 24 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย พบมาจากภาคใต้ 21 อายุ 60 ปีขึ้นไป 44 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,793,812 ราย รักษาตัวอยู่ 107,226 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,668,250 ราย เพิ่มขึ้น 10,612 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 18,242 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จำนวน 63 ราย แยกเป็นชาย 39 ราย หญิง 24 ราย ค่ากลางอายุ 67 ปี(17-97 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 9 ราย ภาคใต้ 21 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 44 ราย คิดเป็น 70%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 15 ราย คิดเป็น 24%  

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (31) 
 • เบาหวาน (14) 
 • ไขมันในเลือดสูง (13)
 • อ้วน (4)
 • โรคไต (10) 
 • ติดเตียง (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 63 : คนรู้จัก 33 ราย  ,ครอบครัว 7 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 22 ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง