บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เริ่มวันนี้ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เช็คเงื่อนไขด่วน

17 ตุลาคม 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคม 2564 วันนี้ กรมบัญชีกลาง จดบันทึกสิทธิการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรใช้ไม่เกิน 315 บาท ได้รับส่วนลดพร้อมกดเป็นเงินสดได้ เช็คด่วน

เกาะติดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคม 2564 ผ่านไปแล้ว 16 วัน โดย กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านรายตามไทม์ไลน์ดังนี้

 

วันที่ 1 ตุลาคม 

 • รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
 • คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
 • ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

 

 • เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน
 • วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

 

วันที่ 15 ตุลาคม

สำหรับผู้ถือบัตรที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

 • จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน  5 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ  จำนวน 25 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน 50 บาท

 

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เริ่มวันนี้ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เช็คเงื่อนไขด่วน

แต่ในเดือนตุลาคมนี้ เป็นเดือนแรกที่ กรมบัญชีกลาง ต้องทำตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ที่ขยายลดค่าน้ำ ค่าไฟ ตั้งแต่ต.ค.64-ก.ย.65

ค่าน้ำ

 • ค่าน้ำประปา หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

 

เงื่อนไขการรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า

 • หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • หากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงิน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

 

เริ่มวันแรก คือ วันที่ 18 ตุลาคม 

เป็นเดือนแรกมาตรการต่ออายุลดค่าน้ำ และ ค่าไฟ้ฟ้า ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หากใช้ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับโอนเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไป คือ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง