ลงทะเบียนเงินเยียวยา 1 หมื่นบาท แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลงวันไหนเช็คเลย

16 ต.ค. 2564 เวลา 17:30 น. 17.2k

ลงทะเบียนเงินเยียวยา 1 หมื่นบาท ในโครงการเยียวยากลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และ จักรยานยนต์สาธารณะ เปิดให้ลงวันไหนเช็คเงื่อนไขรายละเอียดครบจบที่นี่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้อนุมัติโครงการเยียวยากลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเยียวยาผู้ได้รับกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 19 ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 29 จังหวัด

 

เงื่อนไขมีดังนี้

ต้องมีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564  มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะรถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วนมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด สำหรับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เช่าที่ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ จะต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อน เช่น ให้นิติบุคคลรถเช่า สหกรณ์แท็กซี่เป็นผู้รองรับเป็นต้น

รายละเอียดการช่วยเหลือ

 การช่วยเหลือเป็น 2 กลุ่ม

ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) 12,918 คน

ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน

รวม 16,694 คน

โดยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ คนละ 5,000 บาทต่อเดือน ภายใต้กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท

 

13  จังหวัดได้รับเงิน 10,000 บาท

 

กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในอัตรา 10,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

 

16 จังหวัดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 

 

 

ลงทะเบียนเงินเยียวยา 1 หมื่นบาท แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลงวันไหนเช็คเลย

 วิธีการจ่ายเงิน

ดำเนินการจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายนสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน สำหรับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่เช่าขับผู้มีสิทธิ

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก 25 ตุลาคม

 ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน ที่กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ ซึ่งจะเปิดให้จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT SMART QUEUE หรือเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน.

 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

แท็กที่เกี่ยวข้อง