โซนสีโควิด(ใหม่) พื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม มีจังหวัดไหนบ้าง เริ่ม 16 ต.ค.

14 ต.ค. 2564 เวลา 8:20 น. 9.2k

เปิดโซนสีโควิด(ใหม่) ตามมติ ศบค.วันที่ 14 ต.ค.64 พื้นที่สีแดงเข้มจาก 29 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด พื้นที่สีแดง จาก 37 จังหวัด ปรับเป็น 30 จังหวัด พื้นที่สีส้ม จาก 11 จังหวัด ปรับเป็น 24 จังหวัด มีจังหวัดไหนบ้าง สรุปให้ที่นี่

วันที่ 14 ต.ค.64  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 16/2564 มีมติปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรของไวรัสโควิด-19 หรือโซนสีโควิด เริ่ม 16 ตุลาคม 2564  ดังนี้

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม) จาก 29 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง) จาก 37 จังหวัด ปรับเป็น 30 จังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) จาก 11 จังหวัด ปรับเป็น 24 จังหวัด

โซนสีโควิด(ใหม่) พื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม มีจังหวัดไหนบ้าง เริ่ม 16 ต.ค.

พื้นที่โซนสีโควิดใหม่

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม) มี 23 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี

โซนสีโควิด(ใหม่) พื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม มีจังหวัดไหนบ้าง เริ่ม 16 ต.ค.

พื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง) มี 30 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี มหาสารคาม ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์

พื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) มี 24 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กําแพงเพชร นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหารแม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลําปาง ลําพูน เลย สกลนคร สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลําภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อํานาจเจริญ

โซนสีโควิด(ใหม่) พื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม มีจังหวัดไหนบ้าง เริ่ม 16 ต.ค.

พื้นที่โซนสีโควิดเดิม

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม) มี 29 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม

โซนสีโควิด(ใหม่) พื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม มีจังหวัดไหนบ้าง เริ่ม 16 ต.ค.

พื้นที่ควบคุมสูงสุด(พื้นที่สีแดง) มี 37 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อุตรดิตถ์อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ

พื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) มี 11 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และสุราษฎร์ธานี

โซนสีโควิด(ใหม่) พื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม มีจังหวัดไหนบ้าง เริ่ม 16 ต.ค.

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง