เชียงใหม่ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิดประจำเดือนตุลาคม 2564

09 ต.ค. 2564 เวลา 22:18 น. 10.5k

เชียงใหม่ ประกาศนัดวัน-เวลา-สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 และ 2 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2564 สรุปให้ครบที่นี่

9 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนตุลาคม 2564 ดังนี้

1.ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เวลา 8.30-15.00 น.

  • วันที่ 15, 26 ต.ค.64 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 สำหรับประชาชนที่นัดหมาย 
  • วันที่ 14 ต.ค. 2564 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มสอง สำหรับชาวต่างชาติที่นัดหมาย 
  • วันที่ 18-19 ต.ค.2564 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก สำหรับชาวต่างชาติที่นัดหมาย  

2.ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เวลา 8.30-15.00 น.

  • วันที่ 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 28, 29, 30 และ 31 ต.ค. 2564 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มสอง ตามนัดหมายและเข็มหนึ่ง ซิโนแวค สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า (Walk In) และผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งในระบบก๋ำแปงเวียง 

3.ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เวลา 08.30-15.00 น.

  • วันที่ 11, 12 และ 22 ต.ค. 2564 การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มสอง ตามนัดหมายและเข็มหนึ่งซิโนแวค สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า (Walk In) และผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งในระบบก๋ำแปงเวียง 

4.โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์ (ปิดทุกวันเสาร์) เวลา 08.30-15.00 น.

  • ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มสอง ตามนัดหมายและเข็มหนึ่งซิโนแวค สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า (Walk In) และผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งในระบบก๋ำแปงเวียง 

5.ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ฉีด ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

  • วันที่ 8,11,15, 18, 25 และ 29 ต.ค.2564 สำหรับประชาชนที่ได้รับ SMS แจ้งในระบบก๋ำแปงเวียง และตามใบนัดหมาย/ ประชาชน walk in 607/ ประชาชนที่ได้รับ SMS แต่ไม่ได้ไปตามนัด 

กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ 098-1023422, 098-1025783, 098-1028632, 084-8052121, 084-8053131 

เชียงใหม่ แจ้งนัดฉีดวัคซีนโควิดประจำเดือนตุลาคม 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง