อัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน -ปชช.ทั่วไปฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย

12 ต.ค. 2564 เวลา 18:30 น. 21.3k

เปิดรายชื่อจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งรูปแบบวอล์ค อิน และลงทะเบียนจองคิว จะมีจังหวัดไหนบ้าง อำเภออะไร ตรวจสอบอัพเดทข้อมูลทั้งหมดที่นี่

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมอัพเดทข้อมูลจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็ม 1 สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 -18 ปี รวมไปถึงบางจังหวัดที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป - กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ฟรี  โดยจะมีจังหวัดไหนบ้างนั้น และเปิดให้บริการฉีดในวันไหน ในรูปแบบวอล์ค อิน หรือ รูปแบบที่ต้องลงทะเบียนจองก่อน ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนอายุ 12-18 ปี ที่มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และมีคุณสมบัติดังนี้


1.ศึกษาระดับประถมศึกษา แต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
2.ศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่อายุน้อยกว่า 18 ปี
3.อยู่นอกระบบการศึกษา (ไม่ได้เรียนหนังสือ)


โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ผ่าน QR code  หรือ คลิกที่นี่ 
ภายในวันที่ 15 ต.ค.64 เพื่อทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจะนำข้อมูลนี้ขอรับสนับสนุนวัคซีนต่อไป


อนึ่ง ในกรณีเด็กอายุ 12-18 ปี ที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนขอให้ติดต่อโรงเรียนของท่าน

 

ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนอายุ 12-18 ปีแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี โดยเทศบาลเมืองราชบุรี  เปิดให้นักเรียน อายุ 12 – 18 ปีลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer โดยมีเงื่อนไขและช่องทางการลงทะเบียน ดังนี้

 

 • อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี แต่เรียนที่โรงเรียนนอกจังหวัด
 • กรณีเด็กอายุ 12 - 18 ปี  ที่ไม่ได้เรียน หรือ drop สามารถลงทะเบียนในระบบนี้ได้ โดยในช่องกรอกชื่อโรงเรียนให้ระบุว่า “ไม่ได้เรียน” 
 • สามารถกรอบข้อมูลลงทะเบียนโดยสแกน QR Code  หรือ คลิกที่นี่
 • วัน-เวลาเข้ารับวัคซีนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง เนื่องจากต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข

ราชบุรี เปิดให้นักเรียน อายุ 12 – 18 ปีลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และเด็กนอกระบบการศึกษาที่ประสงค์รับวัคซีน COVID-19 ไฟเซอร์ (Pfizer) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันรับวัคซีนกับสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 • กรณีไม่ได้ศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี แต่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี 
 • กรณีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา อายุ 12 - 17 ปี
 • สามารถคลิกลงทะเบียนผ่านการสแกน QR CODE หรือ คลิกที่นี่ 


จันทบุรี เปิดทะเบียนรับวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส


สำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส เปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถวอล์ค อิน  เข้ารับวัคซีนเข็มแรก ไฟเซอร์ ตั้งแต่วันที่ 13 -14 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

 

นราธิวาส เปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปี วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา


สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา เปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปีที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน สามารถวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็มแรก ไฟเซอร์ โดยมีรายละเอียดจุดฉีดดังต่อไปนี้


1.โรงพยาบาลบันนังสตา ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer  ตั้งแต่วันนี้ -16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา 

โรงพยาบาลบันนังสตา ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer


2.โรงพยาบาลกรงปินัง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  Pfizer เข็มที่ 1 ให้แก่ทุกกลุ่มอายุ เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอกรงปินัง เท่านั้น สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้ - 22  ตุลาคม 2564 (จนกว่าวัคซีนจะหมด) เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง 

 

โรงพยาบาลกรงปินัง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  Pfizer

3.โรงพยาบาลรามัน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ตามบัตรประชาชนในเขต ต.กายูบอเกาะเท่านั้น โดยสามารถวอล์ค อินเข้ารับวัคซีนได้ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. (รับจำนวน 400 คิว หากครบแล้วจะปิดรับคิวทันที) 

 

โรงพยาบาลรามัน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

 

4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เปิดให้ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อยู่ในตำบลยะหา (ทุกตำบล)เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ไฟเซอร์ ตามวันและเวลาดังนี้ (เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น.)

 

 • 13 ตุลาคม 2564 รร.ตาดีกากูแบรายอ จำนวน 800 โดส
 • 16 ตุลาคม 2564 ปอเนาะกาตอง ม.6 จำนวน 800 โดส
 • 17 ตุลาคม 2564 รร. บ้านบาโงยซิแน จำนวน 800 โดส
 • 18 ตุลาคม 2564 ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 800 โดส

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เปิดให้ประชาชนอายุ 12 ปีรับวัคซีนไฟเซอร์

 

นอกจากนั้นแล้วในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2564  นักเรียนที่เรียนต่างจังหวัดแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอยะหา ที่ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอยะหา

 

นักเรียนที่เรียนต่างจังหวัดแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอยะหา เข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี ประกาศให้ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็มแรกไฟเซอร์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ณ หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ตั้งแต่วันนี้ -15 ตุลาคม 2564 

 

ปัตตานี ประกาศให้ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็มแรกไฟเซอร์

 

นอกจากนั้นแล้ว ยังเปิดให้นักเรียนอายุตั้งแต่ 12 -17 ปีลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยเปิดให้ลงวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันสุดท้าย และจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีด ม.อ.ปัตตานี

 

ปัตตานี เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา เปิดให้เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-17 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1.เด็กที่เรียนโรงเรียนต่างจังหวัดแต่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา (สแกน QR Code )
2.เด็กที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดแต่เรียนที่โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ให้ลงทะเบียนที่จังหวัดนั้นๆ
3.เด็กที่เรียนในโรงเรียนของอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลา ให้ลงทะเบียนและฉีดที่หน่วยบริการของอำเภอนั้นๆตามต้นสังกัดที่เรียนอยู่
4.เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา รอการอนุมัติในการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งต่อไป

สงขลา เปิดให้เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-17 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์


สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​มุกดาหาร​ 

สำนักงาน​สาธารณสุข ​จ.มุกดาหาร​  เปิดให้กลุ่มนักเรียนและนักศีกษา อายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยสามารถวอล์ค อิน  walk in เข้ารับวัคซีน หรือ ติดต่อ อสม/รพ.สต/รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษาใกล้บ้าน หรือ สอบถามโทร 081-2055908, 065-74960


มุกดาหาร​  เปิดให้กลุ่มนักเรียนและนักศีกษา อายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

สำนักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ให้นักเรียน -นักศึกษา อายุ 12 - 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม1 - ม6 หรือเทียบเท่า ที่โรงเรียนนอกจังหวัดอุบลราชธานี (ภูมิลำเนาจังหวัด​อุบลราชธานี) แต่ต้องการรับวัคซีน Pfizer ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 

โดยสามารถเข้ารับวัคซีนในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ OTOP อ.เมืองอุบลราชธานี  สามารถลงทะเบียนได้ตาม QRCode ในกรณีที่ไม่สะดวกมารับบริการในวัน เวลาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง

อุบลราชธานี เปิดบริการวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

แท็กที่เกี่ยวข้อง