ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่!

07 ต.ค. 2564 เวลา 18:31 น. 27.3k

เปิดรายชื่อหน่วยลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนทั่วไทย มีจุดไหนบ้าง เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่เท่าไร ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

หลังจากรัฐบาลคิกออฟเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) ให้นักเรียนอายุตั้งแต่ 12 -18 ปี ในวันที่ 4 ตุลาคมเป็นต้นมา วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"จึงได้รวบรวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนทั่วประเทศ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 

โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มแรกสำหรับ นักเรียน / นักศึกษา อายุ 12 -18 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 8 ตุลาคม 2564 ณ สถานศึกษาทุกแห่ง 
หรือ ผ่านลิงค์ (คลิกที่นี่

สถานที่ฉีดวัคซีน อ.บ้านตาก
1. โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น.
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00 - 15.00 น.
3. โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
วันที่ 12 ตุลาคม 2564เวลา 08.00 - 15.00 น.

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงวันรับวัคซีน
1. บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน
2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
3. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน / นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัคซีนบ้านตาก 
โทร 098-749-3858

 

โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์

โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์
 

โรงพยาบาล​สมเด็จ​พระ​ยุพราช​บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เปิดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดชนิดไฟเซอร์  โดยขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนพาเด็กนักเรียนมายืนยันสิทธิ์ฉีดได้ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30-12.00 น. หากมาไม่ทันให้มารับบริการในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-11.30 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้โดยการ Scan QR Code

 

โรงพยาบาล​สมเด็จ​พระ​ยุพราช​บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาล​สมเด็จ​พระ​ยุพราช​บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​มุกดาหาร​ 

เปิดให้กลุ่มนักเรียนและนักศีกษา อายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยสามารถวอล์ค อิน  walk in เข้ารับวัคซีน หรือ ติดต่อ อสม/รพ.สต/รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษาใกล้บ้าน หรือ สอบถามโทร 081-2055908, 065-74960

 

สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​มุกดาหาร​  เปิดให้กลุ่มนักเรียนและนักศีกษา  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งการบริการในส่วนของนักเรียนที่จะรับวัคซีนไฟเซอร์ที่จุดฉีดเซนทรัลนครราชสีมา ตั้งแต่วันนี้ -13 ตุลาคม 2564  สำหรับนักเรียนนอกโคราช สามารถมารับบริการได้วันที่ 8-9 ตุลาคม 2564 เพื่อจะได้ทันเข็มสองก่อนเปิดเรียน ส่วนคนที่ไม่สามารถมาตรงวันได้ ให้มาวันที่13ตุลาคม หลัง14:00 น .

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งวันนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งวันนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งวันนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งวันนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งวันนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งวันนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์


 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ให้นักเรียน -นักศึกษา อายุ 12 - 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม1 - ม6 หรือเทียบเท่า ที่โรงเรียนนอกจังหวัดอุบลราชธานี (ภูมิลำเนาจังหวัด​อุบลราชธานี) แต่ต้องการรับวัคซีน Pfizer ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 

โดยสามารถเข้ารับวัคซีนในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ OTOP อ.เมืองอุบลราชธานี  สามารถลงทะเบียนได้ตาม QRCode ในกรณีที่ไม่สะดวกมารับบริการในวัน เวลาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
แจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ม.4-6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง (ในส่วนของ ม.1-3 รอรับการจัดสรรอีกครั้ง)ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  โดยฉีดที่ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งคอนดิเนชั่น (แหลมทองระยอง) ลานกิจกรรมชั้น 3 เริ่มฉีดตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

 

หลักฐานที่นักเรียนต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

1. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารใบอนุญาตแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานรับวัคซีนไฟเซอร์ (ผู้ปกครองต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง พร้อมลงชื่อ)
4. แบบคัดกรองก่อนก่อนรับการฉีดวัคซีน  เขียนด้วยลายมือ (ผู้ปกครองต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง พร้อมลงชื่อ)
5. ปากกา 

แนวปฏิบัติและคำแนะนำในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระบุให้

  • การแต่งกายให้นักเรียนใส่ชุดพละตามระเบียบของโรงเรียน
  • ก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน ควรงดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอย่างหนัก 
  • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานยา ประจำได้ปกติ ที่สำคัญที่สุด งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนและหลังรับวัคซีนอย่างน้อยเป็นเวลา 1 สัปดาห์
  • เข้ารับวัคซีนตามขั้นตอนที่สถานบริการโรงพยาบาลระยองกำหนด
  • ระหว่างเข้ารับบริการ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่แจ้งพักสังเกตอาการอย่างน้อย 30นาที หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ทันที
  • งดออกกำลังกายอย่างหนักหรือทำกิจกรรมอย่างหนักเป็นเวลาหนึ่งสังดาห์ หลังการฉีดวัคซีน หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหรือหายใจไม่อิ่ม ใจสั่นหน้ามืดเป็นลม ควรรีบพบแพทย์ โดยด่วน

 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ม.4-6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

 

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา 
แจ้งเปิดลงทะเบียน​ฉีดวัคซีน​สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่เรียนโรงเรียนต่างจังหวัด แต่พักอาศัยในจังหวัดพังงา (ตั้งแต่ 4 ตุลาคม​ 2564)  สำหรับนักเรียนที่เรียนในจังหวัดพังงาที่ประสงค์รับวัคซีน โปรดรอยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีน และรายละเอียดการเตรียมตัวมารับบริการวัคซีน ผ่านเพจโรงพยาบาล และโรงเรียนแต่ละแห่ง


นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาที่อายุไม่ถึง 18 ปี กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ รพ.สต/รพ .ทุกแห่ง ตั้งแต่ 7 ตุลาคม​ 2564​ เป็นต้นไป

 

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา  แจ้งเปิดลงทะเบียน​ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

 

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 
ประกาศให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง สามารถตรวจสอบคิวและเวลาในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์  ณ ศูนย์ฉีดโรงเรียนวิเชียรมาตุ

 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนจังหวัดตรัง

 

 

สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​นราธิวาส​
วันนี้ - 12 ตุลาคม 2564  เปิดให้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 หรือเทียบเท่า(ปวช./ปวส.) อายุ 12 ถึง 18 ปี  และต้องมีภูมิลำเนาจังหวัดนราธิวาสที่เรียนต่างจังหวัด โดยสามารถลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

​นราธิวาส​   เปิดให้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 หรือเทียบเท่า(ปวช./ปวส.) อายุ 12 ถึงต่ำกว่า 18 ปี สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ภูมิลำเนาจังหวัดสตูลที่เรียนต่างจังหวัด หรือ นักเรียนต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล โดยสามารถสแกน QRCode หรือ คลิกที่นี่
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์

แท็กที่เกี่ยวข้อง