“นิพนธ์”ถวายโฉนดที่ดินกว่า 64 ไร่ แก่วัดสระเกศ

11 ต.ค. 2564 | 08:53 น.

“นิพนธ์”ถวายโฉนดที่ดินกว่า 64 ไร่ให้แก่เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ หลังใช้เวลานานรังวัดไม่เสร็จ จึงได้เร่งรัด ยันเดินหน้าออกเอกสารสิทธิ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่  11 ตุลาคม 2564  ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(ภูเขาทอง) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมประกอบถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 56 9/10 ตารางวา  

           “นิพนธ์”ถวายโฉนดที่ดินกว่า 64 ไร่ แก่วัดสระเกศ

        

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า การมอบโฉนดครั้งนี้ สืบเนื่องจาก วัดสระเกศฯ ได้ทำการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และได้มีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จในช่วงที่ตนได้มากำกับดูแลกรมที่ดิน

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า มีนโยบายชัดเจนที่จะเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีหลักฐานถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิต สามารถสร้างมูลค่าต่อยอดในเรื่งเศรษฐกิจ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ต่อไป ซึ่งปีงบประมาณ 2565 นี้ได้มีการประกาศเพื่อเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจำนวน 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย

              “นิพนธ์”ถวายโฉนดที่ดินกว่า 64 ไร่ แก่วัดสระเกศ