“นิพนธ์”เดินสายอีสานมอบโฉนดที่ดิน 3,700 แปลง ให้ชาวนครพนม-มหาสารคาม

29 สิงหาคม 2564

"ที่ดิน คือ ชีวิต"  “นิพนธ์ บุญญามณี”เดินสายอีสาน มอบโฉนดที่ดิน 3,700 แปลงให้ชาวนครพนม-มหาสารคาม ย้ำปี 65 เร่งเพิ่มการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ

ช่วงเช้าวันนี้(29 ส.ค.64)  ที่ศาลาการเปรียญวัดโคกชาด ต.หนองแวง  อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เป็นประธานในมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน พร้อมด้วยนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมฯ

                             “นิพนธ์”เดินสายอีสานมอบโฉนดที่ดิน 3,700 แปลง ให้ชาวนครพนม-มหาสารคาม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

                          “นิพนธ์”เดินสายอีสานมอบโฉนดที่ดิน 3,700 แปลง ให้ชาวนครพนม-มหาสารคาม

“ผมจึงตั้งใจมามอบโฉนดที่ดินให้พี่น้องด้วยตนเอง พร้อมกำชับสั่งการให้มีการเดินสำรวจที่ดิน ออกโฉนดให้ประชาชนด้วยความรวดเร็วเพื่อให้สามารถนำไปทำประโยชน์ต่างๆ  ทั้งการเพาะปลูกทำเกษตร เป็นที่อยู่อาศัย เป็นหลักทรัพย์สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว”

                  

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ตนได้ผลักดันงบประมาณดำเนินการโครงการนี้เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางทรัพยากรของประเทศ ขอให้ใช้ทำกินให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการของกระทรวงมหาดไทย และช่วยกันดูแลรักษาที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของชาติด้วย

                        

“ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกรมที่ดิน จะผลักดันให้การเดินสำรวจออกโฉนดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2565 เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และเพื่อให้พี่น้องได้มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิหลังมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และผู้ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

                      

นายนิพนธ์ กล่าวว่า เมื่อพี่น้องได้รับโฉนดที่ดินแล้ว ขอให้เก็บรักษาดูแลไว้ให้ดี ใช้ที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้เลี้ยงชีพครอบครัว อย่ายกที่ดินให้คนอื่น ที่สำคัญให้ระมัดระวังเรื่องการทำนิติกรรม สัญญาใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ขอให้รักษาที่ดินนี้ให้ดีเพื่อส่งมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานของพี่น้องในรุ่นต่อไป เพราะที่ดินคือ ชีวิตของพี่น้องประชาชน

 

สำหรับจังหวัดนครพนม รมช.มหาดไทยได้มอบที่ดินให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรซึ่งเป็นการออกเอกสารสิทธิ์จากพื้นที่ที่ไม่มีหลักฐาน มีเนื้อที่รวมประมาณ 270-1-30 ไร่  คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 29,032,500 บาท  โดยได้ดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จของจังหวัดนครพนม จำนวนทั้งสิ้น 2,220 แปลง 

                           “นิพนธ์”เดินสายอีสานมอบโฉนดที่ดิน 3,700 แปลง ให้ชาวนครพนม-มหาสารคาม

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ และคณะก็ได้ไปมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9  ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามในโครงการเดียวกัน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดจังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด สามารถดำเนินการไปแล้วจำนวน 1,455 แปลง ซึ่งทั้งสองจังหวัดมอบโฉนดไปแล้วกว่า 3,700 แปลง

                        “นิพนธ์”เดินสายอีสานมอบโฉนดที่ดิน 3,700 แปลง ให้ชาวนครพนม-มหาสารคาม