นิพนธ์ควง"ยุพราช"ติดตามประกันรายได้ช่วยเกษตรกรเพชรบูรณ์-มอบโฉนดที่ดิน

02 ต.ค. 2564 | 10:44 น.

"นิพนธ์"ควง"ยุพราช บัวอินทร์" ช่วยเกษตรกรเพชรบูรณ์ ติดตามโครงการประกันรายได้ พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ

วันนี้(2 ต.ค.64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ไปติดตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพิธีมอบเช็คชำระหนี้ มอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพชรบูรณ์ และมอบถุงน้ำใจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชนต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และในฐานะประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีย์ปราโมช และที่สำคัญในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีกำหนดการมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาแต่ท่านมีภารกิจเร่งด่วนต้องปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายให้ตนในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทน

                  นิพนธ์ควง\"ยุพราช\"ติดตามประกันรายได้ช่วยเกษตรกรเพชรบูรณ์-มอบโฉนดที่ดิน

"ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องกองทุนฟื้นฟู ทุกท่านที่เมื่อสักครู่ได้รับเอกสาร ได้รับเช็คชำระหนี้กองทุนฟื้นฟู ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฟื้นฟูไปทำกิจกรรมในพื้นที่ พี่น้องเกษตรกรได้รับมอบโฉนดที่ดินคืน เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องกองทุนฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ที่ประสานงานมาวันนี้คือ นายยุพราช บัวอินทร์ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

 

เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่นี่น้ำท่วมบ้านเรือนอย่างเฉียบพลัน ตนได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพ ด้วยความห่วงใยและเมื่อภัยบางส่วนยุติลงก็มาเร่งรัดการเยียวยาให้กับพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติ และวันนี้ด้วยความห่วงใยและความผูกพันมาร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรี ที่ท่านห่วงใยพี่น้อง ซึ่งอยู่ในช่วงพายุน้ำในภาคเหนือตอนล่างมีมาก มาดูแลท่านอย่างใกล้ชิด 

                      นิพนธ์ควง\"ยุพราช\"ติดตามประกันรายได้ช่วยเกษตรกรเพชรบูรณ์-มอบโฉนดที่ดิน

และที่พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นนโยบายสำคัญ คือ นโยบายประกันรายได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล และตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาตอนเข้าร่วมรัฐบาลร่วมกับท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยประกันรายได้ในพืช 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพารา
 

"ผมได้ติดตามเรื่องสินค้าราคาเกษตรมาตั้งแต่ต้น เป็นผู้แทนตั้งแต่ปี 2535 ไม่เคยเห็นข้าวโพดราคาไปถึง 10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาที่รัฐบาลประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท หากต่ำกว่านี้จะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี แต่วันนี้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเพราะราคาข้าวโพดราคาดี ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่าน" 

 

ราคาปาล์มน้ำมันประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท แต่ทะลุไป 7-8 บาท รัฐบาลไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง ส่วนราคามันสำปะหลังประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท วันนี้ราคาทะลุถึง 2.70 บาท สูงกว่าที่รัฐบาลประกันรายได้แล้ว สินค้าเกษตรหลายตัวที่รัฐบาลใช้นโยบายในการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ของรัฐบาลที่ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว
 

 

"พรรคประชาธิปัตย์คุยกันว่าจะดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม จึงเป็นที่มาของนโยบาย ”เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” ทำให้ราคาสินค้าเกษตรดีเกือบทุกตัว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรญภายใต้การดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด ดูแลทั้งช่องทางการจัดจำหน่าย และการผลิตให้เกษตรกร เห็นได้ชัดเจนว่านโยบายนี้ประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัดที่สุดนโยบายหนึ่งของรัฐบาล"

 

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ตนดูแลกรมที่ดิน นำนโยบายการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชนที่รอคอยกันมานาน ตนพยายามเร่งรัดให้ออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชน โดยเร็วที่สุด

 

และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพยายามที่จะดูแลพี่น้องอย่างใกล้ชิด เมื่อภัยจบสิ้นข้อมูลต่างๆ ต้องพร้อมในการเยียวยา โดยที่เพชรบูรณ์ เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากภัยร่องมรสุมความกดอากาศต่ำผ่านหล่มสัก หล่มเก่า และเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ทันทีที่มรสุมผ่านแล้ว ตนมาแจกเงินเยียวยาและมอบถุงยังชีพ ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง

 

"ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องสมาชิกกองทุนฟื้นฟูทุกท่าน ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฟื้นฟู ได้รับโฉนดคืน เพราะผมถือว่าที่ดินคือชีวิต คือที่ทำกินที่เราประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง คือที่อยู่อาศัย เป็นมรดกที่ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป จึงสำคัญกับพวกเรา" 

 

เมื่อได้รับโฉนดคืนไปแล้วขอให้รักษาให้ดีไม่จำเป็นอย่าไปฝากใคร ใช้เลี้ยงครอบครัวให้นานที่สุด มอบเช็คฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เป็นจำนวนงบประมาณ 7,968,580 บาท และมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกรที่ชำระหนี้ให้กับกองทุนเรียบร้อยแล้วจำนวน 5 แปลง และมอบประกาศนียบัตรให้กับหนี้ประเภทหลักทรัพย์และบุคคลค้ำ จำนวน 15 ราย 

                    นิพนธ์ควง\"ยุพราช\"ติดตามประกันรายได้ช่วยเกษตรกรเพชรบูรณ์-มอบโฉนดที่ดิน

จากนั้น นายนิพนธ์ ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชหล่มเก่า เพื่อมอบถุงน้ำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจ