สุขภาพจิตคนไทยวันนี้ กรุงเทพโพลล์ชี้หวั่นโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

09 ต.ค. 2564 เวลา 4:18 น. 201

สุขภาพจิตคนไทยวันนี้ กรุงเทพโพลล์ ชี้ ประชาชน เครียด หวั่นโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ รองลงมา รอง กลัวติดโควิด-19  รายได้ไม่พอจ่าย เป็นหนี้เป็นสิน

วันนี้ (9 ต.ค. 64) กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “สุขภาพจิตคนไทยวันนี้ เป็นอย่างไร” เนื่องในวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ พบว่า

เรื่องที่ทำให้สุขภาพจิตแย่ ทำให้เครียด วิตกกังวลมากที่สุด ในปีนี้พบว่า

ร้อยละ 51.6 กลัวโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

รองลงมาร้อยละ 44.9 กลัวติดโควิด-19  

ร้อยละ 43.1 รายได้ไม่พอจ่าย เป็นหนี้เป็นสิน

ร้อยละ 31.7 ปัญหาการเรียน ลูกหลานเรียนช้า คุณภาพการศึกษา

เมื่อถามว่า ในภาพรวม สุขภาพจิต ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า

ร้อยละ 50.2 เห็นว่าแย่กว่าเดิม

ร้อยละ 41.9 เห็นว่าเหมือนเดิม

ร้อยละ 7.9 เห็นว่าดีกว่าเดิม

ส่วนกิจกรรมที่ทำเพื่อคลายความเครียด ความวิตกกังวล หลังมาตรการผ่อนคลายของ ศบค. ที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.9 ไปเล่นกีฬา วิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะต่างๆ 

รองลงมาร้อยละ 17.2 ไปเดินเล่น ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า และร้อยละ 16.0 ไปเสริมสวย ทำเล็บ ตัดผม ขณะที่ร้อยละ 44.9 อยู่บ้านไม่ไปไหน กลัวติดโควิด-19

เมื่อถามว่าปัจจุบันปรับตัวในการใช้ชีวิตกับสถานการณ์ของโควิด-19 ได้มากน้อยเพียงใดพบว่า

ร้อยละ 91.1 ปรับตัวได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ 8.9 ปรับตัวได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ที่มา กรุงเทพโพลล์

แท็กที่เกี่ยวข้อง