ฉีดวัคซีนโควิดฟรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดรับ 1,300 คนวันนี้

07 ต.ค. 2564 เวลา 23:30 น. 339

ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกฟรี กลุ่มเสี่ยง 1,300 คน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดรับคิวแรก 8 โมงเช้าวันนี้ ใครบ้างที่มีสิทธิ์ ตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขได้ที่นี่

8 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอเชิญประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก Sinovac ซึ่งเข็มถัดไปหรือ เข็มที่ 2 จะได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca ดังนี้ 

วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน

  • วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ตลาดโซเฟีย 

กลุ่มเป้าหมาย  300 คน 

  • ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน อ.เมือง 
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลหน้าเมือง และตำบลดงพระราม 

วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน

  • วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุม อบจ.

กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน

  • ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน อ.เมือง 
  • ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 11 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย 

1.ตำบลรอบเมือง

2.ตำบลวัดโบสถ์

3.ตำบลบางเดชะ

4.ตำบลท่างาม

5.ตำบลบางบริบูรณ์

6.ตำบลดงขี้เหล็ก

7.ตำบลบ้านพระ

8.ตำบลเนินหอม

9.ตำบลโนนห้อม

10.ตำบลโคกไม้ลาย

11.ตำบลไม้เค็ด 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดรับ 1,300 คนวันนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง