กระบี่รับวัคซีน 5 แสนโดส เร่งกระจายฉีดประชาชน100% ก่อนเปิดเมือง

07 ต.ค. 2564 | 09:04 น.

สธ.ส่งวัคซีนโควิด 5 แสนโดส ลงจังหวัดกระบี่ หวังกระจายฉีดให้ประชาชนครอบคลุม 100% เตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดกระบี่ และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยส่งมอบวัคซีน 500,000 โดส สำหรับระดมฉีดให้ประชาชนทุกกลุ่มให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ได้อย่างปลอดภัย

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารจากทั้ง 2 กระทรวง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 การฉีดวัคซีนให้ประชาชน และเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองกระบี่รับนักท่องเที่ยว

นายอนุทิน กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่องระยะแรกที่รัฐบาลกำหนดให้มีการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจประเทศ โดยนำร่องที่เกาะพีพี เกาะไหง หาดไร่เลย์ เชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ มีการฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่ครอบคลุม 100% ตั้งแต่เดือนมิถุนายน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา416 คน ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการทั้งวัคซีน 2 เข็ม ผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ตรวจหาเชื้อเป็นระยะ และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยในส่วนของที่พักต้องผ่านมาตรฐาน SHA Plus เป็นเวลา7 วัน และผลตรวจเป็นลบจึงจะสามารถเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ 

สำหรับพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดภาพรวมการฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุม โดยกลุ่ม 608 ได้ 62.51% ส่วนประชากรทุกกลุ่ม35.71% ส่วนเกาะลันตาซึ่งจะเป็นพื้นที่เป้าหมายเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ในระยะต่อไปมีครอบคลุม 90.22% จึงได้นำวัคซีนโควิด 19 ส่งมอบให้กับจังหวัดจำนวน 500,000 โดส เพื่อกระจายไปฉีดให้กับประชาชนครอบคลุม 100% โดยเร็วที่สุด ทั้งกลุ่มนักเรียน ให้ทันการเปิดเรียนในช่วงเดือนพฤศจิกายน กลุ่มอสม.และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดยทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้ความร่วมมือในกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงาน มีระบบสาธารณสุขรองรับเป็นเครือข่ายในพื้นที่หากเกิดการแพร่ระบาด สิ่งสำคัญที่สุด คือประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด(Universal Prevention) ส่วนสถานประกอบการดำเนินการตามแนวทาง

Covid Free Setting เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

 

“จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมกับจังหวัดภูเก็ตรับผู้คนจากภายนอกจำนวนมาก ดังนั้นต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ 100% เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ปลอดภัย ขณะเดียวกันต้องเข้มงวดสอดส่องกลุ่มแรงงานต่างด้าว แรงงานนอกพื้นที่หรือกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานที่อาจมีการติดเชื้อและนำมาแพร่ให้กับคนในพื้นที่ได้ ซึ่งหากทุกมาตรการดำเนินไปพร้อมกัน จะทำให้กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประเทศอีกครั้ง” นายอนุทินกล่าว