อบจ.สมุทรสาคร เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

07 ต.ค. 2564 | 10:37 น.

อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนในพื้นที่วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ตรวจสอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ทั้งหมดที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หรือ อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 รอบบ้านแพ้ว   (ไม่ต้องลงทะเบียน) ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 64 เวลา 8.00-15.00 น. ณ  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (ศาลาสบายใจ)

 

สำหรับหลักเกณฑ์ในการเข้ารับวัคซีนมีดังนี้

  • ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านสมุทรสาคร นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
  • ผู้ที่ทำงาน หรือ อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ให้นำหลักฐานมาดังนี้  1.ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน และ 2.หนังสือรับรองการอยู่อาศัย หรือ รับรองการทำงาน   

สมุทรสาคร เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

เงื่อนไข-คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์
  • อยู่ หรือ อาศัย ทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน
  • ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน 

 

เงื่อนไข-คุณสมบัติ

 

อนึ่งหากรับเข็ม 1 จากรอบนี้แล้ว เข็ม 2 จะต้องรับกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนไปรับที่อื่นได้
 

สมุทรสาคร เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี