โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 อายุเกิน 60 ปี 83 ราย

07 ต.ค. 2564 เวลา 5:11 น. 63

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,200 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 92% โดยเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีถึง 83 ราย มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,200 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,996 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,046 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 138 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 20 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 อายุเกิน 60 ปี 83 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,678,297 ราย รักษาตัวอยู่ 109,022 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,551,857 ราย เพิ่มขึ้น 10,087 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 17,324 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวน 113 ราย แยกเป็น เป็นชาย 67 ราย หญิง 46 ราย ค่ากลางอายุ 69 ปี(19-100 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 22 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 92% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 83 ราย คิดเป็น 73%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 22 ราย คิดเป็น 19%   มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย


โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (59) 
 • เบาหวาน (35) 
 • ไขมันในเลือดสูง (23)
 • อ้วน (6)
 • โรคไต (26) 
 • ติดเตียง (1)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 112 : คนรู้จัก 46 ราย  ,ครอบครัว 10 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 56 ราย อาชีพเสี่ยง 0 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง