เช็คด่วน ขอนแก่น เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด 1,000 คนเริ่มบ่ายวันนี้

07 ต.ค. 2564 | 05:00 น.

เปิดวอล์คอิน Walk In ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น ให้บริการ 1,000 คน เริ่มคิวแรกบ่ายนี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น รีบด่วน

7 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเปิดวอล์คอิน Walk In ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวคเข็ม 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จำนวน 1,000 คน  

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือเป็นผู้ป่วย 7กลุ่มโรค

2.ประชาชนทั่วไป อายุมากกว่า 18 ปี

วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,000 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

หมายเหตุ : วัคซีนที่ได้รับ คือ เข็ม 1 ซิโนแวค (Sinopharm) เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) หลังฉีดเข็ม 1 เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ติดต่อสอบถาม : 06 222 94 555 ในวันและเวลาราชการ หรือฝากข้อความไว้ทาง Line ID : @232aecze

เช็คด่วน ขอนแก่น เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด 1,000 คนเริ่มบ่ายวันนี้