"หมอยง" แนะฉีดวัคซีน 1 เข็มหลังหายป่วยโควิดเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

07 ต.ค. 2564 | 01:49 น.

หมอยงชี้หายป่วยจากโควิด-19 ยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ แนะฉีดวัคซีน 1 เข็มเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ระบุผลวิจัยอิตาลีพบมีโอกาสติดเชื้อซ้ำน้อยมากใน 1 ปี

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
โควิด-19 วัคซีน การให้วัคซีนใน ผู้ป่วยหลังเป็นโควิด-19 แล้ว 
หมอยง ระบุว่า มีคำถามถึงการให้วัคซีนโควิด-19  ในผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิด-19 มาแล้ว
จากข้อมูลหลักฐานการวิจัย พอสรุปได้ดังนี้
ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 ครั้ง แล้วติดเชื้อ หรือป่วยเป็นโควิด 19  ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม รอไปปีหน้าเลย

ผู้ที่ได้รับวัคซีนเพียงหนึ่งครั้งหรือไม่เคยรับวัคซีน ป่วยเป็นโควิด 19  หลังป่วยควรได้รับวัคซีน ครั้งเดียวก็เพียงพอ วัคซีนที่ได้ ควรเป็นไวรัสเวกเตอร์ เช่น AStraZeneca หรือ mRNA เช่น Pfizer หรือ Moderna
การกลับเป็นซ้ำ หลังติดเชื้อ ที่พบมักจะเกิดขึ้น หลัง 3 เดือนไปแล้ว ในทางปฏิบัติเมื่อหายดีแล้ว และพ้นระยะกักตัวแล้ว สามารถให้วัคซีนได้ ตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป หลังจากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ 
จากการศึกษาในอิตาลี ผู้ที่หายจาก covid-19 แล้ว มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้น้อยมากใน 1 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน 
อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อซ้ำเกิดขึ้นได้ จึงแนะนำให้กระตุ้นด้วยวัคซีนอีก 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย วันที่ 7 ตุลาคม 2564 "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามรายงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 11,200 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,062 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 138 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,649,434 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย หายป่วย 10,087 ราย กำลังรักษา 109,022 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,524,431 ราย