svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เชียงใหม่เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมอัดแคมเปญกระตุ้นต่อเนื่อง

01 ตุลาคม 2564

เชียงใหม่เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดเต็มสูบ ทั้งขยายแคมเปญการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง เพิ่มการฉีดให้กลุ่มอื่นมากขึ้น พร้อมจัดทำแผนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizerเพื่อฉีดในเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป และเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 Booster

จังหวัดเชียงใหม่ อัพเดทแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยปัจจุบันได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงสูง 608 ได้มากกว่าร้อยละ 50  หลังจากนี้จะเริ่มผ่อนคลายให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ยังไม่ได้จองคิวฉีดวัคซีน สามารถเข้าไปจองคิวฉีดได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” 

การฉีดวัคซีนในจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนั้นแล้วยังได้ขยายเวลาของแคมเปญการฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และแถมฉีดอีก 1 เข็ม ให้แก่ผู้พาไปนั้น โดยขยายไปจนถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ขณะที่แคมเปญคนอ้วน Walk in ฉีดวัคซีนได้ที่ทุกหน่วยฉีด ก็ได้ขยายเวลาเช่นเดียวกัน ไปจนถึง 25 ตุลาคม 2564 

 

เชียงใหม่ ขยายเวลาของแคมเปญการฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

"ฉีดวัคซีน 1 ท่าน รับสิทธิ์ฉีดอีก 1 ท่าน"

 

แคมเปญคนอ้วน Walk in ฉีดวัคซีนได้ที่ทุกหน่วยฉีด

ส่วนความคืบหน้าของวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป อยู่ระหว่างการเตรียมการ เมื่อวัคซีนได้รับการสนับสนุนส่งมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะสามารถเรียกกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์ฉีดไว้กับทางโรงเรียน เข้ามารับการฉีดในศูนย์ฉีดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ทันที

 

นอกจากนั้นแล้ว ยังเปิดให้ประชาชนจองวัคซีน Booster (เข็ม 3) ผ่านเว็บ “ก๋ำแปงเวียง” โดยเงื่อนไขการเปิดจองวัคซีนต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค Sinovac ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และยังไม่เคยได้รับวัคซีน Booster dose (เข็ม 3) ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะเรียกคิวฉีด เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน Booster (เข็ม 3) ต่อไป 

เชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนจองวัคซีน Booster (เข็ม 3) ผ่านเว็บ “ก๋ำแปงเวียง”