svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เชียงใหม่เตรียมแล้วแผนฉีด"ไฟเซอร์"ให้นักเรียน

29 กันยายน 2564

คณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนฯเชียงใหม่ หารือเตรียมแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา พร้อมติดตามผลการดำเนินการฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ 

วันที่ 29 ก.ย. 2564  ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมศูนย์บริหารการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่

โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงเรื่องการวางแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในเรื่องของการเตรียมแผน การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

โดยเบื้องต้นในวันนี้เป็นเพียงการกำหนดสถานที่ฉีดในแต่ละพื้นที่ ส่วนของวันที่กำหนดฉีดวัคซีนที่ประชุมจะมีหารือและบริหารจัดการอีกครั้ง ซึ่งหากได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป 

เชียงใหม่เตรียมแล้วแผนฉีด"ไฟเซอร์"ให้นักเรียน

นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริหารฯ ของแต่ละอำเภอ ซึ่งในวันนี้เป็นการรายงานของศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมืองเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งได้ครอบคลุมทั้งในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่ริม

เชียงใหม่เตรียมแล้วแผนฉีด"ไฟเซอร์"ให้นักเรียน

โดยในส่วนของทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วสะสม 436,681 คน และจากการสำรวจความต้องการวัคซีน พบว่าประชาชนมีความต้องการวัคซีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนว่าสามารถสร้างภูมิได้จริง

ด้านโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการวัคซีน 2  แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลนครพิงค์และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยในภาพรวมทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่ในช่วงของเดือนมีนาคม - กันยายน 2564 พบว่า ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 109,250 โดส 

 

ในส่วนของอำเภอกัลยาณิวัฒนา มีประชากรกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอำเภอ 10,235 คน ดำเนินการฉีดไปแล้ว 4,203 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.06 ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ทางอำเภอจึงได้มีแนวทางการแก้ไข โดยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบเสียงตามสาย วิทยุชุมชน อสม.เคาะประตูบ้าน รวมถึงมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การเปิดฉีดเป็นกลุ่มตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดสรรมาด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนได้

เชียงใหม่เตรียมแล้วแผนฉีด"ไฟเซอร์"ให้นักเรียน

นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยให้บริการนอกสถานบริการ และหน่วยแพทย์ พอสว.เคลื่อนที่เชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนโดยมอบเงินรางวัลให้กับหมู่บ้านที่ฉีดวัคซีนเกิน 70% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเงินรรางวัลจากนายอำเภออีกด้วย