COVID-Free Setting รับคลายล็อกดาวน์ สรุปมีกิจการ-กิจกรรมอะไร เช็คเลย

01 ตุลาคม 2564

"มาตรการคลายล็อกดาวน์" เริ่ม 1 ต.ค. นี้ หลายคนยังสงสัยว่ามีกิจกรรม/กิจการอะไรบ้าง ที่จำเป็นต้องใช้มาตรการ COVID-Free Setting ฐานเศรษฐกิจ สรุปมาไว้ในที่นี่เช็คเลย

"มาตรการคลายล็อกดาวน์" ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด มีผลบังคับใช้วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา แต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ COVID-Free Setting

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้รวบรวมและสรุปสาระสำคัญมาให้ได้ทำความเข้าใจกันง่ายๆ  ดังนี้

COVID-Free Setting คืออะไร

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร แนวปฏิบัติของมาตรการองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ให้เปิดกิจการ จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน  

เห็นชอบในที่ประชุมให้สามารถเริ่มใช้ในวันที่ 1 กันยายน โดยให้บางกิจการ/กิจกรรม กลับมาเปิดให้บริการได้ และเริ่มใช้มาตรการ COVID-Free Setting

3 ข้อปฏิบัติการ COVID Free Setting

1.COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด  การมีระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเว้นระยะห่าง

2.COVID-Free Personnel หรือพนักงานปลอดโควิด  ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงาน ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

3.COVID-Free Customer หรือลูกค้าปลอดโควิด  ผู้ใช้บริการต้องมี "บัตรสีเขียว หมายถึงฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ "บัตรสีเหลือง" หมายถึงเคยติดเชื้อโควิด หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ ในเวลาที่กำหนด (ในการคลายล็อกรอบแรกกำหนดว่าภายใน 7 วัน แต่รอบหลังสุดนี้เป็นภายใน 3 วัน)

COVID-Free Setting  กิจการ/กิจกรรมมีอะไรบ้าง

ร้านอาหาร 

COVID-Free Setting รับคลายล็อกดาวน์ สรุปมีกิจการ-กิจกรรมอะไร เช็คเลย

ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล์

COVID-Free Setting รับคลายล็อกดาวน์ สรุปมีกิจการ-กิจกรรมอะไร เช็คเลย

สถานที่ออกกำลังกาย

COVID-Free Setting รับคลายล็อกดาวน์ สรุปมีกิจการ-กิจกรรมอะไร เช็คเลย

ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม 

COVID-Free Setting รับคลายล็อกดาวน์ สรุปมีกิจการ-กิจกรรมอะไร เช็คเลย

สปา-นวด ร้านสัก นัดหมายล่วงหน้า  จำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชม./คน ลูกค้าต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผล ATK/RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชม.

COVID-Free Setting รับคลายล็อกดาวน์ สรุปมีกิจการ-กิจกรรมอะไร เช็คเลย ขนส่ง

COVID-Free Setting รับคลายล็อกดาวน์ สรุปมีกิจการ-กิจกรรมอะไร เช็คเลย COVID-Free Setting รับคลายล็อกดาวน์ สรุปมีกิจการ-กิจกรรมอะไร เช็คเลย

โรงภาพยนตร์ ลดจำนวนผู้ชมเหลือ 50%, นั่งเว้นระยะห่าง แต่มาด้วยกันนั่งติดกันได้ สวมหน้ากากตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร

การเล่นดนตรีในร้านอาหาร จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน นักดนตรีสวมหน้ากากตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลาร้องเพลง/แสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกับลูกค้า