จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ในพื้นที่สมุทรปราการ มีที่ไหนบ้าง เช็คด่วน

30 ก.ย. 2564 | 17:52 น.

เปิดจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ในพื้นที่สมุทรปราการ มีทั้งวอล์ค อิน และแบบลงทะเบียนจองฉีด จะมีที่ไหนบ้าง เงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไร ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดฉีดวัคซีนโควิดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยฉีดด้วยวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม และมีทั้งแบบวอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถเข้ารับการฉีดได้ และแบบที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า นอกจากนั้นแล้วยังเปิดรับทั้งคนไทย และคนต่างด้าว ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติที่ถูกกฏหมาย ซึ่งจะมีจุดไหนให้บริการบ้าง และมีเงื่อนไขรายละเอียดอย่างไร สามารถตรวจได้ที่นี่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่าขอเชิญผู้มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับบุคคลทั่วไปที่พักอาศัยหรือทำงาน ในเขตพื้นที่อบต.บางบ่อ โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เคยได้รับวัคซีนใดใดมาก่อนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้- 9 ตุลาคม 2564


ส่วนในกรณีบุคคลต่างด้าว นายจ้างต้องติดต่อขอรับเอกสารลงทะเบียนและแบบฟอร์มใบรับรองลูกจ้างที่กองสาธารณสุขฯ อบต.บางบ่อ เท่านั้น ไม่รับลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทางดังนี้


1.ลงทะเบียนด้วยตนเอง (ภายในวันและเวลาราชการ) ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย)


2.ลงทะเบียนออนไลน์ (ภายในวันและเวลาราชการ)ด้วยการแอดไลน์ Bangbovaccine


องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(อบจ.สมุทรปราการ) ขยายเวลาเพิ่มเติมสำหรับประชาชน ที่สามารถวอล์ค อิน Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี(เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียน ณ ศูนย์ฉีดฯ)ตั้งแต่วันนี้ - 1 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น.  ณ 5 จุดให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้ดังต่อไปนี้ 


คุณสมบัติ 

  • ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 
  • สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียน 
  • ที่อาศัยอยู่ / ทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ (ไม่ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรปราการ) 
     

รายละเอียดจุดให้บริการ 5 จุดมีดังนี้ 

1. ศูนย์ฉีดวัคซีนหอชมเมืองสมุทรปราการ 
2. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 
3. ศูนย์ฉีดวัคซีนแอปเปิ้ลลอฟท์ บางแก้ว 
4. ศูนย์ฉีดวัคซีน อบต. บางเสาธง 
5. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ 
 

อบจ.สมุทรปราการ ขยายเวลาวอล์ค อิน Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

นอกเหนือจากขยายเวลาให้คนไทยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดให้แรงงานต่างด้าว หรือ ประชาชนผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา ฯลฯ เข้ารับวัคซีนชิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ค อิน  Walk in โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ - 2 ต.ค. 2564 เวลา 8.00-14.00 น. ณ 5 จุดฉีดวัคซีน 

 

คุณสมบัติ 
ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 
ผู้ที่นอกเหนือสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
เตรียมใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียน 
ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ


รายละเอียดจุดให้บริการ 5 จุดมีดังนี้ 
1. ศูนย์ฉีดวัคซีนหอชมเมืองสมุทรปราการ 
2. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 
3. ศูนย์ฉีดวัคซีนแอปเปิ้ลลอฟท์ บางแก้ว 
4. ศูนย์ฉีดวัคซีน อบต. บางเสาธง 
5. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ 

อบจ.สมุทรปราการ เปิดให้แรงงานต่างด้าว ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี