สมุทรปราการเปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน รับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

30 ก.ย. 2564 เวลา 8:30 น. 3.6k

อบจ.สมุทรปราการ เปิดให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย วอล์ก อิน เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 2ต.ค.64 พร้อมขยายเวลาฉีดวัคซีนสำหรับคนไทยใน 5 จุดฉีดวัคซีนถึงวันที่ 1 ต.ค.นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดให้แรงงานต่างด้าว หรือ ประชาชนผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา ฯลฯ เข้ารับวัคซีนชิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ค อิน  Walk in โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ - 2 ต.ค. 2564 เวลา 8.00-14.00 น. ณ 5 จุดฉีดวัคซีน 

 

คุณสมบัติ 

  • ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 
  • ผู้ที่นอกเหนือสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
  • เตรียมใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียน 
  • ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ


รายละเอียดจุดให้บริการ 5 จุดมีดังนี้ 
1. ศูนย์ฉีดวัคซีนหอชมเมืองสมุทรปราการ 
2. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 
3. ศูนย์ฉีดวัคซีนแอปเปิ้ลลอฟท์ บางแก้ว 
4. ศูนย์ฉีดวัคซีน อบต. บางเสาธง 
5. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ 

สมุทรปราการเปิดให้แรงงานต่างด้าว วอล์ค อิน รับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี
 

นอกเหนือจากเปิดให้แรงงานต่างด้าวแล้ว ทางอบจ.สมุทรปราการยังได้ขยายเวลาเพิ่มเติมสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถวอล์ค อิน Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี(เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียน ณ ศูนย์ฉีดฯ)ตั้งแต่วันนี้ - 1 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น.  ณ 5 จุดให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้ดังต่อไปนี้ 
 

คุณสมบัติ 

  • ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 
  • สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียน 
  • ที่อาศัยอยู่ / ทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ (ไม่ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรปราการ) 


 

รายละเอียดจุดให้บริการ 5 จุดมีดังนี้ 

1. ศูนย์ฉีดวัคซีนหอชมเมืองสมุทรปราการ 
2. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 
3. ศูนย์ฉีดวัคซีนแอปเปิ้ลลอฟท์ บางแก้ว 
4. ศูนย์ฉีดวัคซีน อบต. บางเสาธง 
5. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ 


อบจ.สมุทรปราการเปิดวอล์ค อิน Walk in ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง