สมุทรปราการ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 6 จุด

26 ก.ย. 2564 | 18:47 น.

สมุทรปราการ เปิดจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ค อิน ( Walk in) 6 จุด ตรวจสอบสถานที่ทั้งหมด พร้อมทั้งคุณสมบัติ เงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนทั้งหมดที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนชิโนฟาร์ม แบบวอล์ค อิน ( Walk in) โดยไม่ต้องลงทะเบียน-ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าใน 6 จุดตั้งแต่วันนี้ - 28 กันยายน 2564   เวลา 8.00-14.00 น. 

 

สำหรับรายละเอียดจุดฉีดวัคซีนแบบวอล์ค อิน มีทั้งหมด 6 จุดด้วยกันได้แก่ 


1. ศูนย์ฉีดวัคซีนหอชมเมืองสมุทรปราการ 
2. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 
3. ศูนย์ฉีดวัคซีนแอปเปิ้ลลอฟท์ บางแก้ว 
4. ศูนย์ฉีดวัคซีน อบต. บางเสาธง 
5. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ 
6. ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์  
 

ส่วนรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีดังต่อไปนี้ 

  • ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 
  • สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียน 
  • ที่อาศัยอยู่ ,ทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ (ไม่ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรปราการ) 

สมุทรปราการ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 6 จุด

นอกเหนือจาก 6 จุดที่อบจ.สมุทรปราการได้จัดเตรียมไว้ ในเขตพื้นที่สมุทรปราการยังมีอีก 1 จุดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ค อิน Walk-in  ได้แก่ เทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ  โดยเปิดให้ประชาชนสัญชาติไทยและต่างชาติที่อาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง (ต.บางจาก, ต.บางครุ, ต.บางพึ่ง ) อายุ 18 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) สามารถวอล์ก อิน ได้ในวันที่  27-30 ก.ย. 64 ณ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  เวลาตั้งแต่ 08.00น.-15.00 น.


 
หลักฐานที่ต้องใช้ยืนยันตัวตน

กรณีสัญชาติไทย
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.กรณีที่บัตรประชาชนไม่ได้ระบุว่าอยู่ (ต.บางจาก,ต.บางครุ,ต.บางพึ่ง) ต้องนำหลักฐานยืนยันว่าอาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวงจริง หรือมีเจ้าบ้านที่พักอาศัยรับรองว่าอยู่ในพื้นที่จริงมาด้วย
 

กรณีชาวต่างชาติ
1. ตัวจริงและสำเนาบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต​
2.สำเนาทะเบียน​บ้านเจ้าของบ้านที่พักอาศัยและรับรองว่าต่างชาติ (ชื่อ-นามสกุล)พักอยู่ในบ้านนี้จริงไปแสดงที่จุดฉีดวัคซีน​ด้วย

 

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ค อิน Walk-in   เทศบาลเมืองลัดหลวง