ม.40, ม.39, ม.33 "ไม่ได้รับสิทธิ แต่ตรงเงื่อนไข" ยื่นทบทวนสิทธิ์ เช็กขั้นตอน

28 กันยายน 2564

ประกันสังคม ม.40,ม.39 ,ม.33 กลุ่มตกหล่นเยียวยา”ไม่ได้รับสิทธิ แต่ตรงเงื่อนไข” ยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค.64 เช็กขั้นตอนที่นี่

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 ล่าสุด( 28ก.ย.64)สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจ่ายให้กับผู้ประกันตนครบทุกมาตรา มาตรา 33 (ม.33) ,มาตรา 39(ม.39) และมาตรา40 (ม.40) ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2564 ครอบคลุมทั้งสิ้น 10,427,098 คน 

แต่ทั้งนี้หากผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา และตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  ขึ้นสถานะ "ไม่ได้รับสิทธิ"แต่มั่นใจว่าตนเองตรงเงื่อนไขการรับเงิน ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2564 โดยจะทยอยโอนเงินให้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

 วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม  สามารถทำได้ดังนี้

เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  

1.กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตน

2.กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3.กดตกลง

4.ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิ หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว ให้ท่านรีบผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหากไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง ให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมโดยด่วน

ม.40, ม.39, ม.33 "ไม่ได้รับสิทธิ แต่ตรงเงื่อนไข" ยื่นทบทวนสิทธิ์ เช็กขั้นตอน ม.40, ม.39, ม.33 "ไม่ได้รับสิทธิ แต่ตรงเงื่อนไข" ยื่นทบทวนสิทธิ์ เช็กขั้นตอน ม.40, ม.39, ม.33 "ไม่ได้รับสิทธิ แต่ตรงเงื่อนไข" ยื่นทบทวนสิทธิ์ เช็กขั้นตอน

ม.40, ม.39, ม.33 "ไม่ได้รับสิทธิ แต่ตรงเงื่อนไข" ยื่นทบทวนสิทธิ์ เช็กขั้นตอน

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

  • โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
  • ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ

  • ม.33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
  • ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
  • ม.40 ผู้ประกันตน13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64

 

 

พื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง