เช็คประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียวยา กลุ่มตกหล่นยื่นทบทวนสิทธิเช็คด่วน

30 กันยายน 2564

เช็คประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียวยา www.sso.go.th กลุ่มตกหล่นในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ยื่นทบทวนสิทธิได้ถึงวันไหนเช็คขั้นตอนด่วนที่นี่

ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยา สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา มาตรา 40  รอบ 2 ที่ได้รับสิทธิ www.sso.go.th โดยในวันนี้ 28 ก.ย. สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาเป็นวันสุดท้ายตามไทม์ไลน์ที่กำหนดดังนี้

 • เงินเยียวยามาตราการ 33 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม
 • เงินมาตรา 40 รอบ 1+2  ใน 3  จังหวัดสีแดงเข้ม ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา
 • เงินมาตรา 40 รอบ 1+2 ใน 10 จังหวัดแรก กลุ่มตกหล่น 

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

 

 

เช็คประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียวยา กลุ่มตกหล่นยื่นทบทวนสิทธิเช็คด่วน

ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ

 1. โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
 2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

หมายเหตุ: อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

พื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • ฉะเชิงเทรา
 • อยุธยา
 • ชลบุรี
 • นครราชสีมา
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • กาญจนบุรี
 • ลพบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 • ตาก
 • อ่างทอง
 • นครนายก
 • สิงห์บุรี.

 

เช็คประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียวยา กลุ่มตกหล่นยื่นทบทวนสิทธิเช็คด่วน

 

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม