ประกันสังคม ม.33 ม. 39 ม. 40 รอบ 2 ทบทวนสิทธิถึงวันไหน เงินเข้าเมื่อไหร่

28 ก.ย. 2564 เวลา 17:05 น. 27.2k

ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยามาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 เช็ค www.sso.go.th กลุ่มตกหล่นพลาดสิทธิรอบ 2 ยื่นทบทวนสิทธิ ได้ถึงวันไหน เงินโอนให้วันไหนบ้าง เช็คเลย

เกาะติด "มาตรการเยียวยา" สำนักงานประกันสังคม เปิดให้นายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา33 มาตรา39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 

สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้- 31 ตุลาคม 2564

ประกันสังคม ม.33 ม. 39 ม. 40 รอบ 2 ทบทวนสิทธิถึงวันไหน เงินเข้าเมื่อไหร่

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ

1.โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2.ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

4.นำแบบฟอร์มและเอกสารไปส่งที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

1.มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาทบทวนสิทธิ ได้ที่ www.sso.go.th หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

2.มาตรา 39 และ มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

การโอนเงินผู้ประกันตนล่าสุด

หากยังไม่ได้รับสิทธิ ให้รีบยื่นทบทวนสิทธิ โดยประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกให้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดี , ศุกร์  

ประกันสังคม ม.33 ม. 39 ม. 40 รอบ 2 ทบทวนสิทธิถึงวันไหน เงินเข้าเมื่อไหร่

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ

• ม. 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ

• ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564

• ม.40 ผู้ประกันตน13 จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

• 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64

พื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. สมุทรสงคราม
 8. นราธิวาส
 9. ปัตตานี
 10. ยะลา
 11. สงขลา
 12. ฉะเชิงเทรา
 13. อยุธยา
 14. ชลบุรี
 15. นครราชสีมา
 16. ระยอง
 17. ราชบุรี
 18. สระบุรี
 19. สุพรรณบุรี
 20. กาญจนบุรี
 21. ลพบุรี
 22. เพชรบูรณ์
 23. ประจวบคีรีขันธ์
 24. ปราจีนบุรี
 25. เพชรบุรี
 26. ตาก
 27. อ่างทอง
 28. นครนายก
 29. สิงห์บุรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง