รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ ส่ง 3 ผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน ก่อนปิด 30 ก.ย.นี้

27 ก.ย. 2564 | 10:12 น.

รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ. ปทุมธานี ส่งผู้ป่วยโควิด 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน ก่อนปิด 30 ก.ย.นี้

หลังจากโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี เปิดดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อรักษาผู้พิการติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ล่าสุดประกาศปิดให้การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนนี้เป็นต้นไป

 

ในวันนี้ (27 ก.ย. 2564) นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ ส่ง 3 ผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน ก่อนปิด 30 ก.ย.นี้

และนายแพทย์ ปืนไทย เทพมณฑา แพทย์ประจำโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามฯ ร่วมกันส่งผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาจนอาการหายเป็นปกติแล้ว 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน และเตรียมปิดโรงพยาบาลสนามฯ หลังผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการมีจำนวนลดลง

 

อย่างไรก็ตาม คนพิการที่เป็นผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ยังสามารถประสานผ่านช่องทางต่างๆ ในการเข้ารับบริการได้ปกติ ทั้งบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วน สปสช. 1330 และสายด่วนคนพิการ 1479 รวมถึงแอปพลิเคชัน TTRS กรณีคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

 

เพื่อแจ้งว่าเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยรายใหม่และสามารถขอรับการตรวจยืนยันได้ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือหากอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งยังให้บริการตรวจ RT-PCR และบริการการกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพ

รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ ส่ง 3 ผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน ก่อนปิด 30 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ได้ทำการรักษาผู้พิการติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวจำนวนทั้งสิ้น 650 คน โดยได้รับการรักษาหายป่วยกลับบ้าน 590 คน และส่งต่อไปรักษากับโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีก 60 คน