ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เลือกวอล์คอินหรือลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ เช็คที่นี่

25 กันยายน 2564

เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเปิด walk in ให้กลุ่มเสี่ยงอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ใจป้ำ! ให้สิทธิ์ประชาชนทั้งใน-นอกเขตเทศบาล เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนจังหวัดชลบุรี โดยในส่วนของเทศบาลนครแหลมฉบังนั้น เฟซบุ๊กเพจ นครแหลมฉบัง รายงานว่า เนื่องจากทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้รับข้อมูลว่า ยังมีประชาชนอีกหลายรายในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ ยังไม่ได้ลงทะเบียน และมีความประสงค์ขอรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

นายจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขตซึ่งมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจึงได้กำหนดช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" ดังนี้ 

 1. ลงทะเบียนที่เทศบาลฯ (แบบ walk in) ณ ห้องงานทะเบียนราษฎรฯ (เดิม) ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง (ในวันและเวลาราชการ)
 2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2564 ตามลิงค์นี้ แบบสำรวจความต้องการขอรับวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ของเทศบาลนครแหลมฉบัง(หรือตาม QR CODE ในภาพนี้)

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง "ประชาชนในเขต" และ "ประชาชนนอกเขต"

โดยท่านที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนอกเขต มาพักอาศัยในเขตเทศบาลต้องมี "เจ้าบ้าน/เจ้าของบ้าน/ส.ท./ประธานชุมชน/อสม." (ท่านใดท่านหนึ่ง) ให้การรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

4.ไม่เคยฉีดหรือลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางช่องทางอื่นมาก่อน **สำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาแล้วก่อนหน้านี้ ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ**

โปรดรอวันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ หรือระบบตรวจสอบสิทธิของเทศบาลฯ

https://www.lcb.go.th/status_vaccine?search1= หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการชุมชนทั้ง 23 ชุมชน

ทั้งนี้ สำหรับการนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้ไปรับการฉีดฯ ตามใบนัด ซึ่งท่านจะได้รับในวันที่ท่านไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

หมายเหตุ :

 1. ท่านที่ลงทะเบียนในรอบนี้คาดว่า จะได้รับนัดวันฉีดวัคซีนภายในเดือน ต.ค. 2564
 2. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (สำหรับคนนอกเขต) สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
 • พิมพ์จากไฟล์ภาพหรือไฟล์ pdf ที่แนบมาพร้อมนี้
 • ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลฯ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และห้องทะเบียนราษฎรฯ (เดิม) ชั้น 1 (สถานที่ลงทะเบียนแบบ walk in)
 • ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ https://www.lcb.go.th/.../com.../2021-09_e6442706815366a.pdf

3.สำหรับ "ประชาชนนอกเขต" เมื่อท่านจัดทำหนังสือรับรองฯ (ตามข้อ 2.) เรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน ประกอบด้วย

 • หนังสือรับรองฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

สามารถส่งเอกสารได้ทาง E-Mail : [email protected] หรือ [email protected] หรือมายื่นลงทะเบียนได้ที่เทศบาลฯ ด้วยตนเอง (หากท่านไม่สะดวกสามารถฝากญาติที่ท่านไว้ใจมายื่นแทนได้)

ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เลือกวอล์คอินหรือลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ เช็คที่นี่