เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 รู้ก่อนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com คลิกที่นี่

26 ก.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 14.5k

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ข้อควรรู้ ก่อนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com สนับสนุนสิทธิอะไรบ้าง เริ่มจองโรงแรม/ที่พักเมื่อไหร่ ใครลงทะเบียนได้บ้าง มีไทม์ไลน์อย่างไร สรุปให้ที่นี่

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดให้ผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วย ลงทะเบียนได้แล้วทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  ตั้งแต่ 24 ก.ย.64 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. มีจำนวน 2 ล้านสิทธิ

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 รู้ก่อนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com คลิกที่นี่

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองโรงแรม /ที่พัก ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.64 - 24 ม.ค.65

ระยะเวลาโครงการ

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565 มีไทม์ไลน์ดังนี้

 • 24 ก.ย.64 เปิดลงทะเบียนประชาชน (สำหรับผู้ไม่เคย ไม่ได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2) และ เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วงวันที่ 21 เม.ย.-18 มิ.ย.64 ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • 8 ต.ค.64 เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก
 • 15 ต.ค.64 เริ่มเข้าพัก (Check in)
 • 23 ม.ค.65 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย
 • 31 ม.ค.65 สิ้นสุดระยะเวลาเดินทางและ Check out วันสุดท้ายโครงการ

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 รู้ก่อนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com คลิกที่นี่

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จะได้รับสนับสนุนสิทธิ ดังนี้

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป)
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)
 • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเดินทาง และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 65

ทั้งนี้ จะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใข้สิทธิสำหรับประชาชน โปรดอ่านเงื่อนไขโครงการฉบับเต็มได้ที่หน้า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

วิธีการลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีดังนี้

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

หมายเหตุ:ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

2.อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

3.กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

4.รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

5.ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 รู้ก่อนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com คลิกที่นี่

ที่มา :  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง