เช็คสิทธิเงินเยียวยารอบ 2 ม.40 เข้าพร้อมเพย์บัตรประชาชน 28 ก.ย.รับ 1 หมืนบาท

25 ก.ย. 2564 เวลา 12:20 น. 50.6k

เช็คสิทธิเงินเยียวยารอบ 2 ม.40 เข้าพร้อมเพย์บัตรประชาชน สำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินเยียวยาใน วันที่ 28 ก.ย.รับรวดเดียว 10,000 บาท ได้สิทธิ 3.45 แสนคน เช็คด่วน

ความคืบหน้าโอนเงินเยียวยา มาตรการการแพร่เชื้อโควิด 19 โดย สำนักงานประกันสังคม เริ่มโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา มาตรา 39 มาตรา 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการ สำหรับมาตรา 33  ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยประกันสังคมโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ช่วง 20-28 ก.ย.นี้ มีทั้งกลุ่มที่ได้รับครั้งแรก รับรอบ 2 และรับรวดเดียว 1+2 

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา

 • มาตรา 40 ใน 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ลงทะเบียนใหม่ ได้รับเป็นกลุ่มแรกเมื่อวันที่ 20-21 ก.ย.
 • มาตรา 39 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รับรอบ 2 วันที่ 21 ก.ย. และวันที่ 22-23 ก.ย.
 • มาตรา 40 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับรอบ 2 คนละ 5,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

 

ส่วนในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. มาตรา 33 รอรับเงิน รอบ 2  ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • นราธิวาส
 • สงขลา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • พระนครศรีอยุธยา

จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนรอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

 

วันที่ 28 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้ม  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ  พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน (เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64 หรือขึ้นทะเบียนไม่ทันกรอบเวลารอบแรก) ได้รับเงินรวดเดียว 10,000 บาท จำนวน 3.45 แสนคน.

 

พื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้มดังนี้

 •  ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • พระนครศรีอยุธยา.

 

 

ที่มา:  สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง