เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เลื่อนวันเช็คอินที่พักได้หรือไม่ เช็คคำตอบที่นี่

25 ก.ย. 2564 เวลา 22:49 น. 1.3k

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ข้อควรรู้หากต้องการเลื่อนวันเช็คอินเข้าที่พัก ราคาห้องจะเปลี่ยนแปลงไหมหากเลื่อนเป็นช่วงไฮ ซีซั่น หรือหากทำรายการผิดสามารถแก้ไขใหม่ได้ไหม เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้กี่ครั้ง ตรวจสอบทุกข้อสงสัยได้ที่นี่

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ ส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิก็สามารถลงได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2565  

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ประกอบไปด้วย  รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ ห้อง/คืน) สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท)

 

ทั้งนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จะเริ่มเปิดให้จองโรงแรม -ที่พัก ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 23 มกราคม 2565  วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรงแรม - ที่พัก ในกรณีที่ต้องการเลื่อนวันเช็คอิน ทั้งในมุมของลูกค้าเอง และมุมของโรงแรม โดยจะมีเงื่อนไข หรือ หลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง สามารถติดตามได้ที่นี่ 
 

กรณีเลื่อนวันเช็คอิน ในส่วนของลูกค้า 

 

1.การเลื่อนวันเข้าพัก จะสามารถ Redeem ตั๋วเครื่องบินได้หรือไม่

 • ยังสามารถได้รับสิทธิตามเดิม หากเดินทางตามเงื่อนไขของโครงการ

 

2.หากกดยืนยันสิทธิไม่ทันในเวลาที่กำหนด ทำให้การเลื่อนการเข้าพักไม่สำเร็จต้องดำเนินการอย่างไร 

 • ติดต่อโรงแรมให้ทำรายการใหม่ โดยส่ง Link มาให้ประชาชนกดยืนยันอีกครั้ง

 

3.ในการเลื่อนวันเข้าพัก ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นด้วย สามารถทำได้หรือไม่

 • ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อกำหนดของโครงการ อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวันเข้าพักเท่านั้น

 

4.ในกรณีติดต่อโรงแรมเพื่อแจ้งทำการเลื่อนวันเข้าพักสำเร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการอีกครั้งสามารถทำได้หรือไม่

 • สามารถทำได้โดยติดต่อโรงแรมเพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง

 

5.ราคาห้องพักจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กรณีเลื่อนวันเข้าพักเป็นช่วง Hight Season

 • รายละเอียดห้องพักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อเช็คจำนวนห้องพักที่ว่างสำหรับช่วง Hight Season

กรณีเลื่อนวันเช็คอิน ในส่วนของโรงแรม 

 

1.สามารถเลื่อนวันเข้าพักให้ประชาชนผ่านช่องทางใด

 • ทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน

 

2.สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดห้องพักได้หรือไม่ 

 • ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ได้ นอกจากวันที่ทำการเช็คอิน

 

3.กรณีประชาชนไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้เนื่องจากสิทธิส่วนตัว หรือ สิทธิในโครงการไม่เพียงพอ

 • ขอให้โรงแรมทำการเจรจาตกลงกับประชาชน เพื่อพิจารณาคืนเงินในส่วนของประชาชนที่ได้ชำระเข้ามาแล้ว หรือเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสม

 

4.หากทำรายการผิดสามารถแก้ไขได้หรือไม่

 • สามารถแก้ไขได้ โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้

1.ทำรายการผิด ประชาชนยังไม่กดยืนยันสิทธิที่แอปฯเป๋าตัง

 • แจ้งให้ประชาชนกดยกเลิกการเลื่อนวันเข้าพัก
 • หลังจากนั้นทำรายการกำหนดวันเข้าพักใหม่ที่ถูกต้องบนแอปถุงเงิน

2.ทำรายการผิด ประชาชนกดยืนยันการทำรายการ ผ่านแอปฯเป๋าตังแล้ว

 • ทำรายการเลื่อนวันเข้าพักใหม่ บนแอปถุงเงิน
 • แจ้งให้ประชาชนกดยื่นยันการทำรายการอีกครั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผล

 

5.โรงแรมสามารถทำการเลื่อนวันเข้าพักให้ประชาชนได้กี่ครั้ง

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง