ประกันสังคมมาตรา 33 โอนเงินรอบ 2 อีก 3.5 ล้านคน 27 ก.ย. ใครบ้างได้สิทธิเช็คเลย

19 ก.ย. 2564 เวลา 10:22 น. 16.4k

ประกันสังคมมาตรา 33 นัดโอนเงินรอบ 2 ให้ผู้ประกันตน ม.33 อีก 3.5 ล้านคน อีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 ก.ย.นี้  ใครบ้างได้สิทธิ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม)  29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 แล้วจำนวน 3,292,889 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 8,388.22 ล้านบาท 

ล่าสุดในวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ให้ผู้ประกันตนรอบที่ 2 ในพื้นที่สีแดงเข้ม13 จังหวัด จำนวน 3.5 ล้านคน อีกคนละ 2,500 บาท 

ประกันสังคมมาตรา 33 โอนเงินรอบ 2 อีก 3.5 ล้านคน 27 ก.ย. ใครบ้างได้สิทธิเช็คเลย

ใครบ้างได้สิทธิ รับเงินประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 วันที่ 27 ก.ย. 2564 

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการ 9 สาขาอาชีพ

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 5. ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 

 1. กรุงเทพมหานคร 
 2. นครปฐม 
 3. นนทบุรี 
 4. ปทุมธานี 
 5. สมุทรปราการ 
 6. สมุทรสาคร 
 7. ปัตตานี 
 8. ยะลา 
 9. นราธิวาส 
 10. สงขลา 
 11. ชลบุรี 
 12. ฉะเชิงเทรา 
 13. พระนครศรีอยุธยา 

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

ประกันสังคมมาตรา 33 โอนเงินรอบ 2 อีก 3.5 ล้านคน 27 ก.ย. ใครบ้างได้สิทธิเช็คเลย

สามารถตรวจสอบตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่นี่ คลิก

ประกันสังคมมาตรา 33 โอนเงินรอบ 2 อีก 3.5 ล้านคน 27 ก.ย. ใครบ้างได้สิทธิเช็คเลย

แท็กที่เกี่ยวข้อง