svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คด่วน! อยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม - โมเดอร์นา ฟรี

17 กันยายน 2564

เริ่มวันนี้!อบจ.อยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง คนพิการ ,ผู้ป่วยติดเตียง ,คนท้อง,ผู้สูงอายุ จำนวน 3,750 คน ด้านเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดให้เด็กอายุ 12-18 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลจองวัคซีนซิโนฟาร์มได้ตั้งแต่วันนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมเปิดลงทะเบียนจอง"วัคซีนโมเดอร์นา"ฟรี สำหรับคนพิการหรือผู้ป่วยติดเตียง,สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 3,750 คน  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่สภากาชาดกำหนด และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนตุลาคมนี้ 

 

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะจองวัคซีนโมเดอร์นาฟรี รวมไปถึงวัน -เวลา ที่เปิดให้จองพร้อมทั้งสถานที่ และเงื่อนไขต่างๆ มีดังนี้ 
 

คุณสมบัติ 

 •  มีสัญชาติไทย
 •  มีอายุ 18 ปี นับถึงวันฉีดวัคซีน
 • ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19

วัน - เวลา -สถานที่ลงทะเบียน 

 • วันที่  18 - 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -16.00 น.
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   

อบจ.อยุธยา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

เงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนโมเดอร์นา 


กลุ่มที่ 1. ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรผู้พิการทหรือสำเนาเอกสารผู้ป่วยติดเตียง
 • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สามารถลงทะเบียนแทนได้

กลุ่มที่ 2  สตรีมีครรภ์  ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์
เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาเอกสารการฝากครรภ์
 • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ลงทะเบียนด้วยตนเอง

กลุ่มที่ 3  ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สามารถลงทะเบียนแทนได้

นอกจากลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาฟรีแล้ว เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา ก็ได้เปิดลงทะเบียนให้กับเด็กอายุ 12-18 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล เพื่อรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่านไลน์ “เทศบาลนครอยุธยาพร้อม” โดยเริ่มลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยาบน 2564 เวลา 12.00น. เป็นต้นไป

 

ส่วนกำหนดการฉีดวัคซีนนั้น จะเริ่มฉีดเมื่อราชวิทยาจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 

ทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา เปิดให้เด็กอายุ 12-18 ปีจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฟรี