เช็คที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

16 ก.ย. 2564 เวลา 5:15 น. 980

เช็คขั้นตอนรับชุดตรวจ ATK ฟรี คนละ 2 ชุด สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง สรุปรายละเอียดให้ครบที่นี่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เดินหน้ากระจายแจกชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวันนี้ 16 กันยายน 64 เป็นวันแรก

เงื่อนไขรับชุดตรวจโควิด-19

 • ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ
 • รับชุดตรวจที่หน่วยบริการ รับได้ครั้งละ 2 ชุด
 • ขอรับชุดตรวจได้ใหม่ใน 10 วันถัดไป

ในส่วนของผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนั้น จะต้องลงทะเบียน และประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ก่อนเข้ารับชุดตรวจ AKT ซึ่งมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. เข้าสู่แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เลือกเมนู "ชุดตรวจโควิด คลิกที่นี่"
 2. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องข้อความ "ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ" แล้วกด "ตกลง"
 3. ให้ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 รวม 3 ข้อ ดังนี้
 • คุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
 • คุณมีประวัติอาศัย หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด หรือ สถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วัน
 • สมาชิกในครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนร่วมงานหรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ผู้ป่วยยืนยัน/ประกอบอาชีพด้านขนส่งสาธารณะ

หลังจากตอบคำถามตามความเป็นจริงทั้ง 3 ข้อแล้วให้กด "ยืนยัน"

ระบบจะประเมินผลว่า มีความเสี่ยงที่จะได้รับชุดตรวจหรือไม่ หากยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะสามารถกลับมาทำแบบประเมินใหม่ได้ในวันถัดไป หากพบว่าเกิดความเสี่ยงในภายหลัง

สำหรับผู้ที่ประเมินแล้วพบว่า มีความเสี่ยง เมื่อไปถึงจุดบริการแจกชุดตรวจ ให้กดเลือก "สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ" โดยมีคำแนะนำว่า ให้โทรสอบถามหน่วยบริการก่อนไปรับเนื่องจากชุดตรวจมีจำนวนจำกัด

ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนจะต้องลงทะเบียน และประเมินความเสี่ยงผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ก่อนเข้ารับชุดตรวจดังกล่าว

เช็คที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เช็คที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เช็คที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เช็คที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประชาชน

ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เช็คที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง