www. คนละครึ่ง.com เฟส 3 ยังเปิดลงทะเบียนวันนี้ สิทธิคงเหลือราว 8 แสนสิทธิ

12 ก.ย. 2564 เวลา 9:30 น. 12.1k

www.คนละครึ่ง.com เฟส 3 ยังเปิดลงทะเบียนวันนี้ หลังสิทธิคงเหลือมีอยู่ 8 แสนสิทธิ รับเงินจำนวน 3,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตัง รีบเลย

ความคืบหน้า คนละครึ่งเฟส 3 กระทรวงการคลัง ยังเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้  www.คนละครึ่ง.com  จนกว่าจะครบสิทธิ ล่าสุดสิทธิคงเหลือ  ณ เวลาปประมาณ 16.00 น. อยู่ที่ 846,163  สิทธิ

 

 

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3

 

 • กรณีเป็นประชาชนที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564
 • ประชาชนนอกจาก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14  มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับ ธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว
 • รัฐจะสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการ กับ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว

 สิทธิที่ได้รับ

 • รอบแรก ( 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2564)  ยังใช้เงินไม่หมด สามารถนำมาสมทบในรอบ 2 ได้
 • รอบที่ 2 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.2564 จำนวน 1,500 บาท โดยผู้ที่ใช้จ่ายวงเงิน 1,500 บาท ใน โดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 ไม่ถูกตัดสิทธิ

 

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

 • รัฐช่วยจ่าย 50%

ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 • จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

 • ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่

 • ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.

ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

 • สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ คลิก

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง

1 ก.ค.64 – 31 ธ.ค.64

 

 

www. คนละครึ่ง.com เฟส 3 ยังเปิดลงทะเบียนวันนี้ สิทธิคงเหลือราว 8 แสนสิทธิ

คุณสมบัติ

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

ล่าสุดนางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ กระทรวงการคลัง โอนเงินรอบ 2 ในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 1,500 บาท ผ่านแอปฯเป๋าตัง  ครงการคนละครึ่งเฟส 3 ณ วันที่ 8 ก.ย.2564 มีผู้ได้รับสิทธิ 26.8 ล้านราย จำนวนผู้ใช้สิทธิ 24 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่ใช้สิทธิครบ 1,500 บาท  จำนวน 9.1 ล้านราย ส่วนยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่  64,291.9 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 32,686.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 31,605.8 ล้านบาท.

 

ที่มา: คนละครึ่งเฟส 3

แท็กที่เกี่ยวข้อง