คนละครึ่งเฟส 3 www.คนละครึ่ง.com เติมเงินรอบ 2 วันไหน เช็คที่นี่ 

05 ก.ย. 2564 เวลา 7:20 น. 25.8k

อัพเดต คนละครึ่งเฟส 3 www.คนละครึ่ง.com เติมเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 1,500 บาทรอบ 2 วันไหน ใช้ได้ถึงเมื่อใด เช็คเลย

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ตลอดจนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 ยาวไปจนถึงสิ้นปี 2564 นี้

สำหรับโครงการฯ นี้ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยรัฐช่วยจ่าย 50% และผู้ได้สิทธิจ่าย 150 บาท รวมวงเงิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาของโครงการ ทั้งนี้ หากผู้ที่ใช้จ่ายวงเงินในรอบแรกไม่หมด สามารถเก็บสะสมนำไปทบในรอบ 2 ได้

โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 รอบด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  • รอบที่ 1 

ในวันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.64  จำนวน 1,500 บาท

  • รอบที่ 2

ในวันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ 

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

โดยสามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

  1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
  2. ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง