svasdssvasds

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท รมว.ศึกษาฯ จี้ ร.ร. จ่ายเต็มจำนวน

10 ก.ย. 2564 เวลา 9:43 น. 953

คืบหน้า เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ล่าสุด รมว.ศึกษาธิการ ฯ ลั่น โรงเรียน ต้องจ่ายเต็มจำนวน ห้ามหักไว้ หลังพบสถานศึกษาบางแห่ง ไม่จ่ายเงินให้ผู้ปกครอง และจ่ายไม่ครบ ระบุ ใครยังไม่ได้รับเงิน โทรสายด่วน 1579

10 กันยายน 2564 - กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ซึ่งครอบคลุม นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 

โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ตนได้รับข้อมูลว่า มีสถานศึกษาบางแห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ยังไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครอง หรือหักเงินดังกล่าวไว้ส่วนหนึ่ง โดยใช้เหตุผลต่าง ๆ เช่น ระบุว่า เป็นการหักค่าบำรุงการศึกษา หรือ ค่าธรรมเนียมการเรียน ที่ผู้ปกครองค้างชำระสถานศึกษาไว้ เป็นต้น

ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยานี้ รัฐบาลและ ศธ. มีเจตนาให้เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด 19 เงินนี้ต้องถึงมือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเต็มจำนวน เพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็น สถานศึกษาไม่มีสิทธิ์หักเงินนี้ไว้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

“เมื่อรับทราบข้อมูลว่า สถานศึกษาบางแห่ง ยังไม่จ่ายเงินให้ผู้ปกครอง หรือมีการหักเงินส่วนหนึ่งไว้ ดิฉันได้กำชับให้สั่งการไปยังแต่ละส่วนราชการในสังกัด ให้ดำเนินการตามหนังสือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ได้มีหนังสือจากต้นสังกัดแจ้งไปยังสถานศึกษาก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้ถึงมือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองเต็มจำนวนโดยเร็ว หากพบปัญหาการแจกจ่ายเงินขอให้แจ้งมาที่สายด่วน ศธ. 1579” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ 'ฐานเศรษฐกิจ' รวบรวม ช่องทางการตรวจสอบเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท หรือ เช็คสิทธิ์ของผู้ปกครอง และ นักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 

 • ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสพฐ ได้ที่ (คลิก) https://student.edudev.in.th/
 • ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ทั้งคนไทยและต่างชาติตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์  https://opec.go.th/(คลิก)
 • ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักศึกษาอาชีวศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www.vec.go.th/(คลิก)

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท รมว.ศึกษาฯ จี้ ร.ร. จ่ายเต็มจำนวน

กรณียังไม่ได้รับเงินทำอย่างไร 

ช่องทางการติดต่อ หากยังไม่ได้รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท 

 • โทร. 1579 ,1693
 • โรงเรียน /วิทยาลัย 
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ศึกษาธิการจังหวัด 

 

ทั้งนี้ หากตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ผู้ปกครองไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา อาจมีสาเหตุมาจาก ดังนี้ 

 1. นักเรียนย้ายโรงเรียนหลังวันที่ 25 มิ.ย.2564
 2. โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล (โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร)
 3. สถานการณ์การระบาดของโควิด19
   

แท็กที่เกี่ยวข้อง