วิธีรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท มีช่องทางไหนบ้าง สรุปให้ที่นี่

06 ก.ย. 2564 | 10:35 น.

ตรวจสอบช่องทางในการรับเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2000 บาท จากกระทรวงศึกษาธิการ มีเพียง 2 ช่องทาง ส่วนทางไหนบ้าง สรุปให้แล้วที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เดินหน้าจ่ายให้กับนักเรียนทั่วประเทศจำนวน 11 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 

มีคำถามจากผู้ปกครองสอบถามเข้ามาว่า ช่องทางในการรับเงินเยียวยา 2000 บาท จากโรงเรียน/สถาบันการศึกษา มีช่องทางไหนบ้าง และการจ่ายเงินเป็นเงินสดหรือรูปแบบใดกันแน่

วิธีรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท มีช่องทางไหนบ้าง สรุปให้ที่นี่

ล่าสุด นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ในประเด็นนี้ว่า เลขาธิการ สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ให้จ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน 

โดยการเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ 

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  2. จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยโรงเรียนจ่ายเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 

" ในส่วนที่มีผู้กล่าวว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมโอนเงิน 50 บาทด้วยนั้น ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจาก สพฐ. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว2730 ให้สถานศึกษาในสังกัดจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเต็มจำนวน ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น"นายอัมพร  กล่าว

วิธีรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท มีช่องทางไหนบ้าง สรุปให้ที่นี่

ข้อมูลจากเลขาสพฐ. ระบุว่า สพฐ.มีจำนวนโรงเรียน 28,987 แห่ง มีนักเรียน 6,225,658 คน ได้รับเงิน 12,451.316 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ส่งเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้ง 245 แห่งเรียบร้องแล้ว 

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา สทพ.ได้โอเงินให้โรงเรียน 90 เขต และยังไม่รายงานข้อมูล 155 เขต โดยโรงเรียนได้กระจายให้ผู้ปกครองแล้ว 2,313,784 คน เป็นเงินจำนวน 4,627.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37

เลขาสพฐ กล่าวถึง กรณีที่มีรายชื่อนักเรียนตกหล่น ทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งในกรณีนักเรียนย้ายเข้ามาจากสังกัดอื่น เช่น สช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน แต่ไม่มีข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

วิธีรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท มีช่องทางไหนบ้าง สรุปให้ที่นี่

ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลเพื่อขอสนับสนุนเพิ่มเติม ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. เพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาอย่างเคร่งครัด