เงินเยียวยานักเรียน ดูชัดๆ แบบฟอร์มกรอกรับเงิน 2,000 บาท

07 ก.ย. 2564 | 04:00 น.

เปิดแบบฟอร์มรับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ผู้ปกครองต้องทำอย่างไร ก่อนเลือกรับเป็นเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชี สรุปรายละเอียดให้ครบที่นี่

จากมาตรการการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ให้กับนักเรียนทั่วประเทศจำนวน 11 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สรุปภาพรวมว่า หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติจ่ายเงินกว่า 22,000 ล้านบาท เพื่อมาเยียวยานักเรียน ผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 นักเรียน นักศึกษา ในทุกสังกัดได้รับเงินไปแล้ว 40%

ศธ.ได้ติดตามข้อมูลตลอดเวลาเพราะต้องการเร่งรัด ต้องมีความโปร่งใส และการจ่ายเงินต้องยืดหยุ่นที่สุด โดยผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่า จะรับเงินสด หรือต้องการรับโอนเงิน 

ทั้งยังได้เน้นย้ำกับ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารทุกหน่วยงานว่า เงินเยียวยานักเรียนจำนวนนี้เป็นเงินที่รัฐบาลตั้งใจให้ส่งถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุกสังกัด 11 ล้านคน เพื่อลดความเดือดร้อนและเยียวยาในสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้น สถานศึกษาไม่สามารถหักเงินนักเรียน แม้ผู้ปกครองจะค้างจ่ายค่าเทอมก็ตาม  

รัฐบาลต้องการส่งเงินจำนวนนี้ไปให้ผู้ปกครองทุกคน หากการโอนเงินพบปัญหาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคาร ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียนเพื่อขอรับเงินสดได้ 

 

ฐานเศรษฐกิจ พาไปดูตัวหน้าหน้าตาแบบฟอร์มการขอรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดให้ผู้ปกครองต้องกรอกข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.ชื่อโรงเรียน

2.วันเดือนปีที่กรอกเอกสาร

3.รายละเอียดส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อของนักเรียนที่อยู่ในการปกครองที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นต้น 

4.แจ้งความประสงค์ โดยเลือก "ขอรับ" หรือ "สละสิทธิ์" เงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมลงชื่อตัวผู้ปกครองท่านนั้น 

 

 

เงินเยียวยานักเรียน ดูชัดๆ แบบฟอร์มกรอกรับเงิน 2,000 บาท