รพ.วิภาวดี ขยายเวลาจองวัคซีน “โมเดอร์นา” ถึง 15 ก.ย.นี้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

06 ก.ย. 2564 | 09:36 น.

รพ.วิภาวดี ขยายเวลาจองวัคซีนโมเดอร์นารอบไตรมาส 1 ปี 65 ถึง 15 ก.ย.นี้ ราคา 3,300 บาทต่อแพ็คเกจ ย้ำวัคซีนมีจำกัด กำหนดสั่งจองวัคซีนเฉพาะแพ็คเก็จ 2 เข็มเท่านั้น พร้อมเผยเงื่อนไขผู้รับวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลวิภาวดี ขยายเวลาเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา รอบไตรมาส 1 ของปี 2565 (คาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือน มกราคม-มีนาคม 2565) ราคาวัคซีน 3,300 บาท ต่อ 1 แพ็คเกจ(2 เข็ม) วัคซีนมีจำนวนจำกัด ถึงวันที่ 15 กันยายนนี้ ผู้สนใจสามรถจองผ่านเว็บไซต์เท่านั้น คลิก 

 

 

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีน โควิด 19 ของ สถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง โดยโรงพยาบาลวิภาวดี จะจำหน่ายแพ็กเก็จวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น  ขณะเดียวกันโรงพยาบาลไม่มีนโยบายขายวัคซีนผ่านช่องทางอื่นๆ หรือผ่านตัวแทน กรุณาอย่าหลงเชื่อ คนที่มาแอบอ้าง

 


สำหรับการจองวัคซีนในครั้งนี้ ผู้สั่งจองต้องชำระเงินผ่านเว็บไซต์เท่านั้น กรณีซื้อผ่านเว็บไซต์เมื่อชำระตัดบัตรเครดิต จะมี E-Mail อัตโนมัติจากธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต (2C2P) ถือว่าเป็นหลักฐาน หรืออีเมลล์ยืนยันใบจองซื้อ หรือ sms ยืนยันการสั่งซื้อ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งถือว่าเป็นหลักฐานเรียบร้อย ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลไม่รับชำระเงินช่องทางอื่นทุกกรณี และจะลำดับการฉีดตามวันเวลาที่ชำระเงินกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน(ทุกช่องทาง) ไว้แสดงในวันรับบริการ

รพ.วิภาวดี ขยายเวลาจองวัคซีน “โมเดอร์นา” ถึง 15 ก.ย.นี้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

ทั้งนี้เงื่อนไขสำหรับผู้สั่งจอง ดังนี้ 
1.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 1,2 ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ หากฉีดเป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ ควรห่างจากเข็มที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ (ภายใน 31 มี.ค.65) รพ. ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
3. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้
4. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น

 

 

5. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
6. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
7.ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
8.โรงพยาบาลวิภาวดีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนกรณีวัคซีนเข้ามาถึงโรงพยาบาลแล้ว ลำดับการฉีดวัคซีน จะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน โดยโรงพยาบาล จะทำการนัดหมาย วัน เวลา ให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยโรงพยาบาลเปิดจองแพ็คเกจ 2 เข็มต่อท่านเท่านั้น โดยท่านจะต้องรับผิดชอบในการหาผู้ฉีดร่วม กรณีต้องการฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียว เนื่องจากโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง หรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาล เสนอให้ท่านเลือก ดังต่อไปนี้ 1 ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน (กรณีหักผ่านบัตรเครดิตจะมีการหักค่าธรรมเนียม) 2 รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรใน Lot ต่อไปหากเกิดกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะทำการติดต่อท่านที่ไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจอง ต่อไป

 

 

ทั้งนี้กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน