ตรวจสอบสิทธิเยียวยา www.sso.go.th "ไม่ได้รับสิทธิ์" ทำอย่างไร เช็คที่นี่

08 ก.ย. 2564 | 03:32 น.

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา www.sso.go.th ผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่เช็คแล้ว "ไม่ได้รับสิทธิ์" ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ มีเวลาถึง 31 ต.ค.64 เช็คที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ผู้ประกันตนประกันสังคม  มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ที่ตรวจสอบสิทธิเยียวยาทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ผู้ที่เช็คแล้ว "ไม่ได้รับสิทธิ์" ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ มีเวลาถึง 31 ตุลาคม 2564 

ล่าสุด วันที่ 7 ก.ย.64 เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุว่า นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา www.sso.go.th  \"ไม่ได้รับสิทธิ์\" ทำอย่างไร เช็คที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "แบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33"สำหรับมาตรา 33 และ "แบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา" สำหรับมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้แล้ว ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่ www.sso.go.th หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา www.sso.go.th  \"ไม่ได้รับสิทธิ์\" ทำอย่างไร เช็คที่นี่

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา www.sso.go.th  \"ไม่ได้รับสิทธิ์\" ทำอย่างไร เช็คที่นี่

 

มาตรา39 และ มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา www.sso.go.th  \"ไม่ได้รับสิทธิ์\" ทำอย่างไร เช็คที่นี่

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา www.sso.go.th  \"ไม่ได้รับสิทธิ์\" ทำอย่างไร เช็คที่นี่

สามารถยื่นทบทวนสิทธิเงินเยียวยาได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน