ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 38 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 285 ล้านโดส

09 ก.ย. 2564 เวลา 6:30 น. 56

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 38.17 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 7.13 แสนแสนโดส กทม.ฉีดแล้ว 9.96 ล้านโดส ด้าน 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้วรวม 285.08 ล้านโดส ขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 5,563 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 8 ก.ย. 2564) รวม 38,174,738 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 8 กันยายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 713,454 โดส

 • เข็มที่ 1 : 338,105 ราย
 • เข็มที่ 2 : 372,592 ราย
 • เข็มที่ 3 : 2,757 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 38 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 285 ล้านโดส

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 26,292,211 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 11,272,593 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 609,943 ราย

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 9.96 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย.64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 38 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 285 ล้านโดส

 • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 62,184 โดส
 • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 9,965,559 โดส

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 38 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 285 ล้านโดส

ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5,563 ล้านโดส

วันที่ 8 ก.ย.64 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ฉีดรวมกันแล้ว 5,563 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 376 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 177 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 38 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 285 ล้านโดส

10 ชาติอาเซียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว  285.08  ล้านโดส

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 285.08 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.1% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 108.91 ล้านโดส  มีรายละเอียดดังนี้

 1. อินโดนีเซีย จำนวน 108,916,110 โดส (25.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 2. ไทย จำนวน 37,461,284 โดส (39.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 3. มาเลเซีย จำนวน 37,071,789 โดส (63.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 36,646,852 โดส (19%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 5. เวียดนาม จำนวน 22,675,644 โดส (19.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 6. กัมพูชา จำนวน 21,104,293 โดส (67%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 7. สิงคโปร์ จำนวน 8,922,391 โดส (77.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 8. เมียนมา จำนวน 7,530,597 โดส (8.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 9. ลาว จำนวน 4,402,770 โดส (34.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 10. บรูไน จำนวน 353,428 โดส (53.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 38 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 285 ล้านโดส

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง