โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 220 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 อายุเกิน 60 ปี 159 ราย

09 ก.ย. 2564 | 05:35 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,031 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 220 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 43 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 93% มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,031 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,436 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,955 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 9 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 220 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 220 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 อายุเกิน 60 ปี 159 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,338,550 ราย รักษาตัวอยู่ 143,038 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,181,781 ราย เพิ่มขึ้น 15,417 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 13,731 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 9 กันยายน 2564 จำนวน 220 ราย แยกเป็น เป็นชาย 108 ราย หญิง 214 ราย ค่ากลางอายุ 69 ปี(19-102 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 43 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 93% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 159 ราย คิดเป็น 72%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 45 ราย คิดเป็น 21%  และหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย คิดเป็น 0.4% 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (133) 
 • เบาหวาน (86) 
 • ไขมันในเลือดสูง (55)
 • อ้วน (20)
 • โรคไต (30) 
 • ติดเตียง (6)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 212 : คนรู้จัก 96 ราย  ,ครอบครัว 23 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 91 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย

เสียชีวิตที่บ้าน  2 ราย