เช็คสิทธิมาตรา 40 www.sso.go.th ใครที่ยังไม่ต้องรีบ"ทบทวนสิทธิ" เช็คที่นี่

08 ก.ย. 2564 | 20:00 น.

เช็คสิทธิมาตรา 40 www.sso.go.th ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบ 1-24 ส.ค. ที่ยังขึ้น"ไม่ได้รับสิทธิ์" ยังไม่ต้องรีบ"ทบทวนสิทธิ" ให้คอยเช็คสิทธิจนถึง 20 ก.ย.64 หากยังไม่ได้รับสิทธิ์ ค่อยยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 31 ต.ค.64

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 19 จังหวัดสีแดงเข้ม(3+16) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 และจ่ายเงินสมทบ 1-24 ส.ค.64 ที่ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th ระบบขึ้น "ไม่ได้รับสิทธิ์" ยังไม่ต้องรีบยื่นทบทวนสิทธิ

  เช็คสิทธิมาตรา 40 www.sso.go.th ใครที่ยังไม่ต้องรีบ\"ทบทวนสิทธิ\" เช็คที่นี่

วันที่ 9 ก.ย.64 อัพเดทจาก เพจข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความว่า ใครที่เช็คแล้วขึ้นสถานะนี้ อย่าเพิ่งรีบยื่นทบทวนสิทธิ เพราะระบบยังอัพเดทข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ให้ประชาชนคอยเช็คสิทธิ จากวันนี้จนถึง 20 ก.ย.64

ถ้าหากไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 31 ต.ค.64

เช็คสิทธิมาตรา 40 www.sso.go.th ใครที่ยังไม่ต้องรีบ\"ทบทวนสิทธิ\" เช็คที่นี่

วันที่ 7 ก.ย.64 เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุว่า นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เช็คสิทธิมาตรา 40 www.sso.go.th ใครที่ยังไม่ต้องรีบ\"ทบทวนสิทธิ\" เช็คที่นี่

หากหลังจากวันที่ 20 ก.ย.64 เช็คสิทธิแล้วยัง "ไม่ได้รับสิทธิ์" ให้ดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ ดังนี้

มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

เช็คสิทธิมาตรา 40 www.sso.go.th ใครที่ยังไม่ต้องรีบ\"ทบทวนสิทธิ\" เช็คที่นี่

เช็คสิทธิมาตรา 40 www.sso.go.th ใครที่ยังไม่ต้องรีบ\"ทบทวนสิทธิ\" เช็คที่นี่

สามารถยื่นทบทวนสิทธิเงินเยียวยาได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , เพจข่าวประกันสังคม