ทบทวนสิทธิ ม.40 รอบ 2 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่

08 ก.ย. 2564 | 08:00 น.

ทบทวนสิทธิม. 40 รอบ 2 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี แจ้งหากระบบยังไม่แจ้งรับสิทธิภายในวันที่ 15 ก.ย. เช็ควิธียื่นสิทธิที่นี่ที่เดียว

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครในวันที่ 4-24 สิงหาคม สามารถตรวจสอบที่ www.sso.go.th   ไปที่ตรวจสอบสิทธิและกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี กำลังรอระบบอัพเดตถึงวันที่วันที่ 15 ก.ย. ถ้ายังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 16 ก.ย.-31 ต.ค.64  

 

ทบทวนสิทธิ ม.40 รอบ 2 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่

 

ขั้นตอนทบทวนสิทธิ

ทบทวนสิทธิ์ โหลดแบบฟอร์ม https://qrco.de/bcMjtR ปรินส์  กรอกข้อมูล เตรียมเอกสารหลักฐานที่แจ้งในแบบฟอร์ม แล้วนำส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เลขที่ 126/3 ถนนคันคลอง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

 

หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ หรือ มาแจ้งที่สำนักงานประกันสังคม

 

 

ทบทวนสิทธิ ม.40 รอบ 2 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่

 

การเกิดสิทธิ

1. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตั้งแต่วันที่ 4-24 สิงหาคม 2564

และชำระเงินสมทบแล้ว

2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในพื้นที่สำนักงานประกันสังคม

ที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

3. ชำระเงินสมทบงวดใดงวดหนึ่ง ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

4. มีที่อยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวดมีที่อยู่ตามภูมิลำเนาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมปกครอง)ปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 (ม.40) ตรวจสอบ เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th กรณีรับเงินเยียวยาผู้ประกันมาตรา 40 ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาทเฉพาะประชาชนใน 29 จังหวัดที่จะได้รับการเยียวยา 

ทบทวนสิทธิ ม.40 รอบ 2 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่

ทั้งนี้ ในส่วนของ 16 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน 3 สิงหาคม 2564.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี