เช็คด่วน ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อปลูกกัญชา กู้ 1 ล้าน คิดดอก 100 บาทต่อปี

08 ก.ย. 2564 | 05:25 น.

เช็คด่วน ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย กู้ 1 ล้าน คิดดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติ ที่นี่

รัฐบาลพยายามผลักดันให้ กัญชา ขึ้นแท่นเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกตัวใหม่ที่จะพลิกฟื้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้ดีขึ้น ล่าสุด นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้มีแนวทางสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยพัฒนา และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน และเพื่อรองรับความต้องการเพาะปลูกกัญชาที่เพิ่มขึ้น

จึงได้ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนการปลูกกัญชา อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.01% ต่อปี หรือ ล้านละร้อย ผ่าน สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อปลูกกัญชาทางการแพทย์

  • สำหรับการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และพัฒนา สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน
  • เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้กับการปลูกพืชทางเลือก (กัญชา) 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอกู้

  • ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  • ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
  • ต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

เช็คด่วน ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อปลูกกัญชา กู้ 1 ล้าน คิดดอก 100 บาทต่อปี